Zpět na stavby

Doprava substrátu na střechu budovy ČSOB

10. června 2008
redakce

Autor:Jedním ze zajímavých technických problémů při výstavbě Nového ústředí ČSOB Group bylo řešení intenzivní zelené střechy s vysokou mocností substrátu. Architektonický návrh předpokládal vytvoření ?krajiny? s plastickým reliéfem, zahrnující umělé kopce o výšce přes 1 m, umožňující vysadit i vzrostlé stromy. ?Byl to asi technicky nejnáročnější a absolutně neočekávaný a přitom banální problém, který přišel až nakonec,? popsal generální ředitel Skanska Reality a.s. Petr Fanta. ?Asi čtyři měsíce před dokončením stavby jsme začali s dopravou substrátu, abychom s hrůzou zjistili, že plnění střechy substrátem pomocí bádií zavěšených na dvou jeřábech nám i při plném nasazení umožní přemístit jen pět procent zeminy, kterou jsme za den potřebovali na střechu dostat! I za použití osvětlení a práce v noci nám vycházelo, že jen transport hlíny nám zabere devět měsíců! Okamžitě jsme začali pátrat po celé Evropě, zdali někdo nemá podobnou zkušenost.? Na střechu se muselo umístit cca 3500 m³ substrátu a byly zvažovány různé technologie, jejich cena a čas. Nakonec bylo rozhodnuto použít speciální lehčený substrát vyráběný v zahraničí, jehož zvláštní předností byla možnost pneumatické dopravy. Substrát se dovážel ve speciálních cisternových návěsech a čerpal se na střechu, kde již bylo připraveno hydroizolační a tepelné souvrství. Bezprostředně pod separační geotextilií byla umístěna drenážní vrstva desek z recyklovaného plastu. Návoz substrátu probíhal na podzim 2006 po etapách a hrubá modelace terénu střešní krajiny byla zhruba do měsíce připravena pro výsadbu. Několikametrové stromy byly pak kotveny úchyty k sítím z nekorodujícího materiálu, uloženým uvnitř substrátu.

Pneumatická doprava substrátu ze speciálního cisternového návěsu
¤ Pneumatická doprava substrátu ze speciálního cisternového návěsu

Rozmísťování substrátu na střeše
¤ Rozmísťování substrátu na střeše