Zpět na stavby

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Vodní dílo Hněvkovice - Týn nad Vltavou

17. května 2011
Miroslav Bokiš

Nedílnou součástí právě realizovaného projektu Ředitelství vodních cest ČR, v rámci splavnění Vltavy mezi městy České Budějovice a Týn nad Vltavou, je závěrečná III. etapa. Jedná se o úsek, který obnoví splavnost Vltavy mezi zdrží vodního díla Hněvkovice a městem Týn nad Vltavou. Tento chybějící článek souvislé vodní cesty umožní nejen tolik žádoucí rekreační plavbu, ale také pozitivně ovlivní odtokové poměry a zvýší povodňovou ochranu přilehlých pozemků.


Rekreační lodní doprava po ucelené části vodní cesty umožní rozšíření turistického potenciálu lokality s řadou pozitivních vazeb. Po dokončení této etapy, které se očekává během roku 2013, bude možné plout po řece Vltavě z Českých Budějovic až na vodní nádrž Orlík. V současnosti se pracuje na projektové přípravě lodních zdvihadel na vodních dílech Orlík a Slapy. V budoucnu, po realizaci těchto plavebních zařízení, vznikne kompletní souvislá vodní cesta napojená díky Labi na evropskou síť vodních cest. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.


Návrh řešení dolní rejdy plavební komory
¤ Návrh řešení dolní rejdy plavební komory (zdroj: Transconsult, s.r.o.)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)