Zpět na osobnosti, rozhovory

Cihelna v Hevlíně je jednou z nejmodernějších v Evropě

14. prosince 2010
Aleš Sirný

?Za dobu své existence jsme udělali velký kus práce,? říká o společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. její obchodní a marketingový ředitel Ing. Jan Krampl. Od roku 1992, kdy byla společnost založena, každoročně stoupá obrat i produkce, která je nyní z 80 % určena pro český trh. Firma v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2010 obdržela Cenu časopisu Stavebnictví.

Autor:„Cihla je historicky nejoblíbenějším stavebním materiálem v ČR a okolních státech,“ pokračuje Krampl a dokládá tím fakt, že produkci pálených cihel nehrozí v případně příznivých ekonomických podmínek pokles.

Můžete blíže popsat váš výrobní program?
V současné době dodáváme na trh více než šest set druhů výrobků určených pro hrubou stavbu. Vedle uceleného sortimentu pálených cihelných zdicích bloků pro tepelněizolační obvodové, vnitřní nosné, příčkové a akustické zdivo tvoří nemalou část výrobního portfolia keramobetonová prefabrikace. Vyrábíme keramické stropní nosníky a vložky, dále keramické stropní panely, nosné a ploché překlady a speciální nosné překlady pro venkovní rolety a žaluzie. Dodáváme kompletní komínové systémy, obkladové cihelné pásky a v letošním roce jsme zahájili výrobu nepálených cihel. Nabízíme také kompletní sortiment doplňkových cihel, malty a omítky, speciální lepidla a pěnu pro broušené cihly a pomůcky pro zdění.

Jaké certifikace vaše výrobky splňují?
Všechny naše výrobky jsou certifikovány podle platných norem. Cihly mají certifikaci podle harmonizované evropské normy ČSN EN 771-1, překlady včetně roletových jsou certifikovány podle harmonizované evropské normy ČSN EN 845-2. U komínového systému je situace podobná, komíny mají certifikaci podle harmonizované evropské normy ČSN EN 13063, část 1, 2, 3 a ČSN EN 14471. Na ostatní výrobky neexistují nebo ještě neplatí harmonizované evropské normy, proto mají národní certifikaci té dané země, kde je prodáváme. Například stropy HELUZ Miako mají národní českou, slovenskou a rakouskou certifikaci, a nabízíme je proto na tuzemském, slovenském a rakouském trhu. Výrobky s certifikací podle harmonizovaných evropských norem můžeme umístit na kterýkoliv trh Evropské unie. Avšak ne v každé zemi se mohou tyto výrobky i použít ve stavbě. Mnoho zemí má totiž své další požadavky, které vytvářejí ochranu pro domácí výrobce. Takže je zcela běžné, že se k nám dovážejí cihly z Německa a Rakouska bez jakýchkoliv omezení, ale pokud bychom chtěli my vyvážet do Německa, musíme absolvovat další certifikaci, čímž ztratíme čas i peníze, takže po skončení certifikace již ani o naše výrobky nemusí mít nikdo zájem. Tato národní opatření jsou možná právně v pořádku, ale smysl společných evropských norem popírají. Je škoda, že se stejným způsobem nesnaží náš stát hájit naše zájmy.

Boxové odležárny v Cihelně Hevlín s celkovou kapacitou až 6000 m3 slouží k homogenizaci výrobní směsi
Boxové odležárny v Cihelně Hevlín s celkovou kapacitou až 6000 m3 slouží k homogenizaci výrobní směsi

Jak byste popsal nový závod v Hevlíně. Je technologicky zajímavý?
Cihelna v Hevlíně je jedním z nejmodernějších výrobních provozů na výrobu cihel v Evropě s denní kapacitou 700 tun páleného zboží. Ve spojení se zdejší velmi kvalitní surovinou nám tato technologie umožnila vyrábět cihelné bloky splňující požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy. Výroba je efektivnější a méně energeticky náročná než ve starších výrobních provozech. Boxová odležárna má třicetkrát větší kapacitu než skříňové podavače na starém závodě, pojme zásobu suroviny až na deset dní a umožňuje její dokonalejší homogenizaci. Sušárny se nemusejí zavážet a vyvážet cyklicky, nové sušárny mají kontinuální posun výrobků a manipulaci s nimi zastávají roboti. Sušení je energeticky efektivnější a technologicky příznivější. Doba sušení je cca 15 hodin. Další roboty ukládají výsušky na pecní vozy. Oproti klasickým rovnacím strojům, které pracují ve dvou osách, mohou tito roboti otáčet výrobky ve čtyřech osách a každý výrobek je uložen optimálně vzhledem k požadavkům na jeho výpal. Široká a nízká pec s dvojnásobným počtem topných uliček, než mají standardní tunelové pece, zajišťuje příznivější proces výpalu.

Jaká je situace na českém trhu v oblasti pálených cihel? Jste už jedničkou?
Protože ještě nejsou k dispozici ekonomické výsledky za letošní rok, není možné uvádět konkrétní údaje. Společnost HELUZ je největším českým výrobcem cihlářského zboží a na tuzemském trhu jsme za dobu její existence udělali velký kus práce. V roce 1992, kdy společnost vznikla, činila roční produkce 70 tisíc m³ zboží, v roce 2009 to bylo již 700 tisíc m³, které je téměř z 80 % určeno pro český trh. V současné době má společnost HELUZ cca 40% podíl na trhu v oblasti pálených cihel.

Roboty ukládající syrové výlisky na podložky sušárenských vozů před vjezdem do sušárny.
Roboty ukládající syrové výlisky na podložky sušárenských vozů před vjezdem do sušárny.

Proč myslíte, že je pálená cihla České republice i v okolních zemích tak oblíbeným stavebním materiálem?
Cihla je historicky nejoblíbenějším stavebním materiálem v ČR a okolních státech. Tradice užití pálených cihel v českých zemích začala u pozdně románských a raně gotických staveb.
Největším vývojem prošla však až ve druhé polovině dvacátého století. Plnou cihlu nahradily děrované termobloky, místo malty se používají lepidla. Tepelně-izolační parametry cihelného zdiva vzrostly více než desetkrát. Ostatní požadované vlastnosti, jako je dostatečná pevnost, dobré akumulační a akustické parametry, vysoká požární odolnost, nízký difúzní odpor, dlouhá životnost apod. tento materiál neztrácí. Díky tomu, že se stále vyvíjí, odpovídá současným trendům a přizpůsobuje se zvýšeným požadavkům na výstavbu (nízkoenergetické a pasivní domy), je u nás cihla stále tím nejpoužívanějším stavebním materiálem. Vhodně doplní i stavby z ostatních materiálů, kdy např. cihelné stěny ve dřevostavbách zajistí akumulaci tepla a absorbují vzdušnou vlhkost. Kombinuje se i s pórobetonem, kdy se ve stavbách z tohoto materiálu používají keramické stropy, překlady a cihelné komíny.

Jak vidíte pozici pálené cihly v kontextu vývoje nových materiálů či rozvoje dřevostaveb?
Nemyslím si, že by vznikaly nové stavební materiály, ani dřevostavby nejsou nijak nové. Jedná se spíše o zlepšování určitých vlastností stavebních výrobků, v poslední době je vývoj zaměřen zejména na zvyšování tepelně-izolačních parametrů. Neexistuje stavební materiál, který by byl dokonalý, každý má své výhody a nevýhody. Pokud se díváme na pálenou cihlu, vidíme tradiční přírodní materiál s dlouhou životností doloženou zachovalými stavbami postavenými před více než tisíci lety. To se o jiných, v současné době nabízených stavebních materiálech nedá říci. Pálené cihly mají navíc všechny potřebné vlastnosti nutné pro zajištění optimálního vnitřního klimatu pro bydlení. Díky schopnosti akumulace zachovávají tepelnou stabilitu místností lépe než stavby s lehkou obvodovou konstrukcí. Plynulým přijímáním a uvolňováním tepla zabraňují rychlým změnám vnitřní teploty v závislosti na změnách teploty vnější, což má příznivý vliv na tepelnou pohodu v obytné místnosti i na její tepelné ztráty. O oblibě bydlení v cihlových domech svědčí například i nabídky realitních kanceláří, které při prodeji nemovitostí postavených z cihel toto neopomenou zdůraznit a i patřičně cenově zhodnotit. To je jasný důkaz, jak je bydlení v cihlovém domě u nás vnímáno, a proto nemusíme mít strach o nezájem stavebníků o tento stavební materiál.

Vlevo: Pecní vůz s vypálenými cihlami. Vpravo: Pecní vůz zajíždí s výsušky do pece.
Vlevo: Pecní vůz s vypálenými cihlami. Vpravo: Pecní vůz zajíždí s výsušky do pece.

Jak sledujete politiku EU směřující k povinné výstavbě pasivních domů nebo dokonce tzv. nulových domů?
Tuto problematiku sledujeme a vyvíjíme aktivity pro uspokojení všech potřeb z pohledu výrobce stavebního materiálu plynoucích z politiky EU. To můžeme potvrdit novou řadou broušených cihel HELUZ Family, která je určena pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Samozřejmě, že se již dnes neobejdeme jenom se samotným výrobkem, ale zároveň poskytujeme podporu jednak samotným investorům i projektantům, jak správně zaručit dosažení standardu staveb s nízkou potřebou energie na vytápění. Pořádáme semináře, účastníme se odborných konferencí, kde nejen odbornou veřejnost seznamujeme s problematikou výstavby těchto staveb. Již nějakou dobu nabízíme projekt cihlového pasivního domu HELUZ Hit, kde je využito našeho sortimentu. I nadále budeme pokračovat ve vývoji nových výrobků a podpoře výstavby energeticky efektivních staveb, protože termín implementace směrnice do české legislativy je téměř za dveřmi.

Technologický postup pálení cihly
Cihlářská hlína natěžená v blízkosti cihelny Hevlín je dopravována do mísicího zařízení, kde se drtí a míchá s pilinami a dalšími materiály v předem stanoveném poměrů závislém na druhu výrobku. Směs pokračuje do boxové odležárny s plánem až desetidenní homogenizace. Surovina pak pokračuje do lisu a protlačováním skrz formu vyjíždí na pás jedna nekonečná cihla odřezávaná ocelovou strunou. Polotovary cihly jsou automatickým překladačem přemístěny do sušárny, kde „odpočívají“ řádově několik hodin až den. Po vysušení jsou cihly převezeny do pece s vypalovacím procesem o teplotách dosahujících až 900 ºC.