Zpět na osobnosti, rozhovory

Česká vláda musí eliminovat škůdce českého stavebnictví

17. prosince 2009
Jan Táborský

Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ, a.s., je jedním z nejzkušenějších manažerů české stavební výroby. Stejně jako většina jeho kolegů oplývá při výhledu stavebního průmyslu pro nejbližší roky silnou skepsí.


Martin Doksanský

„Sdílím obavy všech, kteří působí v oblasti stavebnictví, z budoucího vývoje. Rok 2010 bude nesporně mnohem složitější než ten letošní, ale daleko větší obavy mám z let následujících 2011 a dále,“ míní Martin Doksanský.

To říkáte i přesto, že vaše společnost není závislá na objemu pozemních staveb?
Obávám se, že vedle neradostných perspektiv pozemního stavitelství nastane pravděpodobně významný pokles i v oblasti dopravní infrastruktury.

Jednoduchou obdobou šrotovného by byla státní podpora na bytovou jednotku nebo rodinný dům.

Dlouho se hovoří o nečinnosti vlády v oblasti stavebnictví. Až do roku 2008 to díky konjunktuře nebyl ožehavý problém. Jaké konkrétní kroky by měla současná (popř. v květnu příštího roku zvolená) vláda učinit, aby podpořila výstavbu v rámci dopravní infrastruktury, ale i výstavbu pozemní, zejména bytovou?
Především by se měla postarat o zjednodušení legislativních procesů souvisejících s přípravou staveb. Eliminovat škůdce, spekulanty a ty, kteří pod pláštíkem ochránců přírody škodí logickému rozvoji společnosti. Zavést právní institut možného vyvlastnění v případě staveb souvisejících s veřejnými zájmy. Pak by mohly začít vznikat projekty PPP v dopravní infrastruktuře. Dále by měla vláda rozhodnout o budoucím systému financování staveb dopravní infrastruktury ? o Státním fondu dopravní infrastruktury, jeho příjmové složce, atd. Jednou z priorit musí být jednoznačně urychlení čerpání dotací z EU. Hospodářské noviny v polovině listopadu otiskly zprávu, že ČR vyčerpala z dotací EU alokovaných na období 2007?2013 dosud pouhých čtyřicet šest miliard Kč z celkem zhruba sedmi set miliard dostupných! To znamená, že téměř v polovině období je čerpáno asi 7 %, což je strašně málo a netýká se to jen stavebnictví. A potom si myslím, že by se obecně v oblasti přípravy zakázek mělo spíš tvořit, než bořit. Mám na mysli například velkou ekologickou zakázku, která se odkládá z důvodů politických bojů, stupně na dolním Labi se nestaví, protože je preferována železniční doprava oproti lodní, atp.

Ano, letos v březnu jste v našem časopise zmínil potřebu zahájení technické přípravy projektu Dunaj – Odra – Labe. Jak se díváte na možnost zahájení těchto příprav s půlročním odstupem?
Jedná se o myšlenky a plány velmi vousaté, již více než sto let se vlády na našem území, odborná i laická veřejnost zabývají možností realizace této stavby. Osobně ji podporuji, považuji za smysluplnou, zvláště je-li reálná možnost získat na ni v budoucnu případnou finanční podporu z EU. Obávám se, že se za posledního půl roku v reálné přípravě a přiblížení realizace této stavby příliš nepokročilo.

Stavební průmysl zaměstnává v ČR cca 450 000 lidí, více než automobilový průmysl, přitom o zavedení motivačních pobídek investorů (jako například šrotovné) se vyjma programu Zelená úsporám a NOVÝ PANEL nehovoří. Dovedete si představit některé konkrétní smysluplné motivační pobídky, a to nejen v oblasti bytové výstavby?
Jednoduchou obdobou šrotovného by byla například státní podpora v určité smysluplné motivační výši na bytovou jednotku nebo rodinný dům.

Jak by měla vláda ČR podporovat zaměstnanost v oblasti stavebnictví? Byl byste například pro zavedení tzv. kurzarbeitu krátkodobého převzetí části nepotřebných sil podniku státem s tím, že tito pracovníci neztrácejí zaměstnání v dané firmě a vrátí se do ní ve chvíli, kdy je podnik schopen tyto lidi opět platit?
Vláda by určitě měla podporovat zaměstnanost v našem odvětví. Nejprve tím, že by stavebnictví začala brát skutečně vážně a zakotvila ho v systému státní správy. Dnes v něm neexistuje dokonce ani náměstek žádného ministra, který by měl stavebnictví na starosti. Proto se zájmy našeho oboru obtížně prosazují a všeobecné problémy těžko řeší. Nejlepší podporou je samozřejmě dostatek nových zakázek, tomu by určitě pomohlo vyřešení problémů uvedených v předchozích odpovědích. Co se týče kurzarbeitu, chtělo by to vážně zanalyzovat efekt těchto opatření v zemích, kde s tím mají zkušenost, tedy především v Německu a Rakousku. Myslím efekt v horizontu střednědobém, jak se firmám daří poté, co tato forma státní podpory skončí.

Vzhledem k tomu, že SMP CZ je součástí nadnárodního koncernu Vinci, mohl byste popsat situaci ve výstavbě liniových staveb v ostatních zemích EU, popř. postoje jednotlivých vlád k investicím do dopravní infrastruktury?
V západních zemích inspirováni příkladem z USA berou tuto otázku velmi vážně a uvědomují si multiplikační efekt investic do dopravní infrastruktury.

Que vous cherchiez l'une des meilleures replique montre d'Audemars Piguet ou toute autre réplique, il est toujours judicieux d'examiner les matériaux utilisés, la finition, la précision des composants et d'examiner d'autres répliques vendues par le m?me fabricant pour vérifier cohérence. Mais ces répliques de répliques Audemars Piguet ne laissent pas beaucoup ? désirer et constituent un excellent montre replique exemple de la proximité de l'industrie de la réplique. L'histoire d'copie montre Audemars Piguet - Deux amis de l'enfance amoureux de la mécanique et de l'horlogerie L'une des choses que j'aime le plus ? propos de la fausse Audemars Piguet est que, d?s le début, fausse montre Audemars Piguet était une histoire d'amour sur deux amis et leur amour pour la mécanique et l'horlogerie. En 1875, Jules-Louis Audemars et Edward-Auguste Piguet ont officiellement ouvert leur usine de fabrication de montre, deux amis d'enfance qui collaboreraient pour toute une vie et qui mourraient dans un délai d'un an l'un de l'autre. Si vous recherchez un replique montres Audemars Piguet ? vendre, assurez-vous et choisissez judicieusement le revendeur. Il existe des différences importantes. Toutes les améliorations mentionnées ci-dessus ne refl?tent pas l'approche adoptée par tous les fabricants de répliques.