Zpět na stavby

Centrum ekologické výchovy mezi haldami

9. února 2011
Ing. arch. Jan Červený

Zadáním investora bylo vytvořit budovu pro Centrum ekologické výchovy s možností ubytování v přírodní lokalitě nedaleko Kladna, která má být inspirací ve smyslu nízkoenergetického stavebního řešení a preference materiálů z obnovitelných zdrojů. Vznikla tak jedna z největších dřevostaveb v České republice,která byla nominována na titul Stavba roku 2010 a získala Cenu Státního fondu životního prostředí za energetickou úspornost.


Lokalizace budovy Budova je umístěna uprostřed krajiny poznamenané těžbou černého uhlí. Vzniklé haldy jsou však dávno zarostlé zelení a jak prokázal jejich nedávný v ýzkum iniciovaný investo - rem, jsou v mnoha případech z přírodovědného hlediska zajímavé.
Poskytují totiž útočiště mnohým (zčásti i ohroženým) rostlinným i živočišným druhům. Umístění budovy daného účelu do tohoto dynamického prostředí můžeme chápat jako završení snah o poznávání specifické přírody ovlivňované člověkem.
Budova je koncipována jako víceúčelové Centrum ekologické výchovy, určené pro zotavovací akce dětí a mládeže, dále pro různá školení zaměstnanců státní správy a soukromého sektoru.
Ubytovací kapacita budovy je pětatřicet osob. Zamýšlenou koncepci ideálně doplňuje nedaleká záchranná stanice pro ohrožené a zraněné živočichy a přírodní vodní park Čabárna, který se nachází v těsném sousedství.
Investor, kterým je statutární město Kladno, finacoval také vegetační úpravy a drobný mobiliář v okolí. Mimo ozelenění okolí budovy a přístupové cesty v duchu tradičních vegetačních struktur zde byl založen sad původních ovocných odrůd, který čítá téměř sto tradičních odrůd a druhů stromů a keřů, opatřených informačními popiskami. Účelem sadu je popularizace pěstování starých odrůd ovoce a jejich uchovávání pro další generace.
Součástí koncepce výstavby centra je i vybudování čistírny odpadních vod, na kterou se v budoucnu napojí také rodinné domy v okolí.

Vybavení interéru dominuje dřevo
¤ Vybavení interéru dominuje dřevo

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).

Základní technické údaje o stavbě
Obestavěný prostor:
4935 m³
Zastavěná plocha: 491 m²
Užitná plocha: 949 m²
Koeficienty prostupu tepla:
Stěna
0,14 W/m²K
Střecha 0,06 W/m²K
Okno-sklo 0,6 W/m²K
Okno-rám 0,8 W/m²K

Základní údaje o stavbě
Investor: Statutární město Kladno
Projektant: Architektonická kancelář IAV
Architekt: Ing. arch. Jan Červený, Ing. Mikoláš Vavřín
Koncepce stavebního řešení: Ing. arch. Josef Smola
Stavební řešení: Vít Přibyl
Statické řešení: Ing. Václav Jandáček
Vzduchotechnika a UT: Ing. Tomáš Matuška, Ing. Vladimír Zmrhal
Zdravotní technika: Ing. Lenka Vodrlindová, Ing. Bohumil Vodrlind
Elektroinstalace: Martin Frühauf
Požární řešení: Ing. Petr Havlíček
Vegetační úpravy: Ing. Eva Vízková
Zhotovitel stavby: Skanska a.s., Závod 02
Vedoucí projektového týmu: Ing. Petr Flek
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Antonín Maděra
Stavbyvedoucí: Mikuláš Strnad
Mistr: Petr Kolář
Hlavní subdodávka: PALIS Plzeň, spol. s r.o, montáž dřevostavby
Náklady: 39,25 mil. Kč
Doba výstavby: 04/2009-10/2009