Zpět na stavby

Bytová výstavba koncem roku 2020

9. března 2021
Ing. Petra Cuřínová

Bytové výstavbě se v posledních letech dařilo. Počty zahájených bytů rostly nepřetržitě od roku 2014 a růsty počtu dokončených bytů následovaly s ročním odstupem. V roce 2020 byl pozitivní vývoj přibrzděn a bytová výstavba v obou kategoriích skončí pravděpodobně v mínusu.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Kromě relativně vysoké základny přispěla k horšímu výsledku také epidemie koronaviru, která omezila provoz stavebních úřadů i firem. Zpočátku nebyla produkce epidemií výrazně ovlivněna, ale později se začal projevovat nedostatek pracovní síly, váznoucí poptávka a administrativní nepřipravenost staveb.

Od počátku roku 2020 do konce listopadu bylo dokončeno téměř 30 000 bytů a převážně šlo o byty v rodinných domech (RD). Ty mají vývoj plynulejší než ostatní kategorie a staví se především ve Středočeském kraji. Přibližně třetinu z celkového počtu tvoří byty v bytových domech (BD), které mají ve vývoji větší výkyvy (návrhy jsou různé a domů jako takových není mnoho). Byty v bytových domech se stavějí především v Praze a ostatních větších městech. Kromě těchto hlavních kategorií výstavby se stavějí také byty v přístavbách k rodinným i bytovým domům a nebytových budovách a prostorech, ale co do počtu se jedná o menší kategorie. Počet dokončených bytů, který v posledních pěti letech rostl, v roce 2020 za jedenáct měsíců zatím klesl o 6,9 %, což představuje zhruba dva tisíce bytů. Pokles se odehrával především v kategorii bytových domů, počty rodinných domů jsou zhruba na úrovni předchozího roku.

Na počátku roku 2020 se zdálo být vše bez problémů a v lednu byl počet dokončených bytů na úrovni ledna 2019, což představovalo vysoké číslo. V únoru byl počet dokončených bytů v růstu a nad hranicí 3 000. Intenzivně se dokončovaly bytové domy, počty bytů v nich rostly o téměř 25 %, a to především v Praze, ve Středočeském kraji, Jihočeském kraji a Olomouckém kraji. U rodinných domů nastal mírný pokles, ale oproti předchozímu únoru jen o devět bytů. V březnu již byla oblast bytové výstavby zčásti ovlivněna probíhající epidemií. Mezi jednotlivými stavebními úřady byly v přístupu velké rozdíly. Některé pracovaly bez omezení a stavebníci zasílali své žádosti e-mailem nebo datovou schránkou. Jinde pracovali v nouzovém režimu, omezili úřední hodiny a kontrolní prohlídky a problémy byly také se získáním stanoviska dotčených orgánů nutného k vydání rozhodnutí.

Obecně se úřady shodovaly na nižším zájmu ze strany stavebníků, což bylo vidět na poklesu počtu dokončených bytů v rodinných domech o 11,3 %. Byty v bytových domech pokračovaly v růstu i v březnu. V dubnu se omezený režim naplno promítl do fáze dokončování bytové výstavby a počet dokončených bytů meziročně klesl o třetinu, v bytových domech dokonce o téměř polovinu. V květnu doháněly stavební úřady manko z dubna a počet dokončených bytů vzrostl o 14,7 %. Jednalo se především o rodinné domy (+ 40,0 %), jejichž vývoj je plynulejší. Bytových domů se kolauduje relativně málo, pravidelně vidíme velké výkyvy ve vývoji a v květnu počet bytů v nich meziročně klesl. Ostatní kategorie v té době také rostly. V červnu počet dokončených bytů meziročně klesl v důsledku vývoje v kategorii bytových domů, kde se střetl letošní nejnižší počet bytů s vysokou základnou počtu bytů z předchozího června. V červenci se snížil počet dokončených bytů o desetinu v důsledku kategorie bytových domů, byty v rodinných domech třetí měsíc v řadě meziročně rostly.

Ani údaje za srpen bilanci dokončených bytů nevylepšily, i když k poklesu tentokrát přispěla kategorie rodinných domů, zatímco bytové domy doháněly výpadek. V září začala bytovou výstavbu opět výrazněji ovlivňovat epidemie koronaviru. Pokračoval zčásti omezený provoz stavebních úřadů (nemocnost, karantény, méně úředních hodin) a zasaženy byly také stavební firmy. Počty dokončených bytů klesly téměř o 30 % v důsledku vývoje kategorie bytových domů. Dalším důvodem poklesu byla relativně vysoká základna. Vliv epidemie pokračoval také v říjnu, ale počty dokončených bytů se dokázaly udržet na úrovni října 2019. V listopadu bylo dokončeno zatím nejvíce bytů v roce 2020 v důsledku vývoje v kategorii bytových domů a jednalo se převážně o Prahu. Na klesajícím počtu dokončených bytů v rodinných domech se projevila vyšší základna, omezení provozu stavebních úřadů a celkově nižší zájem ze strany stavebníků.

Bytová výstavba v roce 2020 (leden až listopad)

 

Zahájené byty

Dokončené byty

Celkem

V rodinných domech

V bytových domech

Celkem

V rodinných domech

V bytových domech

Počet

Meziroční změna

Počet

Meziroční změna

Počet

Meziroční změna

Počet

Meziroční změna

Počet

Meziroční změna

Počet

Meziroční změna

Leden

2 965

6,0

1 703

33,9

735

–7,2

2 715

–1,1

1 679

3,8

670

–5,1

Únor

3 228

26,8

1 687

36,0

1 153

48,8

3 046

2,5

1 409

–1,2

1 332

24,8

Březen

2 943

–30,3

1 486

–23,5

1 042

–42,3

2 271

–4,9

1 212

–11,3

843

17,1

Duben

3 386

1,5

1 836

6,3

1 113

5,4

1 836

–32,6

1 067

–30,2

532

–43,4

Květen

3 376

0,8

1 756

–1,6

991

–4,5

2 928

14,7

1 876

40,0

638

–28,0

Červen

2 744

–3,7

1 778

–2,3

463

–11,6

2 461

–19,2

1 665

11,5

451

–63,9

Červenec

2 726

–11,7

1 676

–2,7

540

–37,5

2 677

–9,6

1 727

7,9

491

–46,4

Srpen

3 212

–2,6

1 574

–10,9

828

–14,0

3 006

–1,2

1 369

–14,4

1 286

8,4

Září

2 572

–29,5

1 593

0,2

459

–72,3

2 361

–28,7

1 654

7,4

468

–67,8

Říjen

2 581

–23,8

1 482

–11,7

744

–43,7

2 886

–0,8

1 739

0,9

798

–11,8

Listopad

2 792

7,0

1 473

–9,1

820

84,3

3 771

7,5

1 826

–2,7

1 535

33,0

Celkem

32 525

–7,4

18 044

–0,7

8 888

–20,9

29 958

–6,9

17 223

0,7

9 044

–19,1

Co můžeme v bytové výstavbě dále očekávat?

Počet zahájených bytů v roce 2019 rostl již šestým rokem a za necelý rok 2020 bylo zatím započato 32,5 tisíce bytů. To oproti předchozímu roku představuje pokles o 7,4 %, což je však s ohledem na šestileté růsty a nejistou situaci celkem pěkný výsledek. Za poklesem stojí vývoj v kategorii bytových domů. Zahájené rodinné domy se pohybovaly za jedenáct měsíců roku 2020 zhruba na úrovni předchozího roku díky tomu, že v lednu a zejména v únoru byl zaznamenán jejich vysoký růst. V únoru vzrostly počty zahájených bytů také v bytových domech a zahajovalo se hlavně v Praze, Plzeňském kraji a Zlínském kraji.

V březnu z důvodu omezeného provozu stavebních úřadů klesl počet zahájených bytů o třetinu v obou hlavních kategoriích, ale již v dubnu a pak také v květnu se vrátil k mírnému růstu. V červnu byla základna z roku 2019 na docela vysokých číslech především v kategorii rodinných domů, ale červencový pokles již základnou způsoben není (ta byla slušná, ale nikoliv mimořádně vysoká). Ani další měsíce nepřinesly oživení v zahajování bytové výstavby a bytů bylo započato opravdu málo. Stavební úřady se nestačily vymanit z koronavirových omezení a v říjnu i listopadu na ně dopadly znovu plnou vahou. Kromě nemocnosti a karantén ubývalo žádostí ze strany stavebníků nebo nenabývaly právní moci. Situace se mírně zlepšila v listopadu. Data byla sbírána v období prosincového uvolnění, kdy stavební úřady obnovily svůj provoz a doháněly manko z předchozích měsíců. Počet zahájených bytů v listopadu rostl díky bytovým domům a projevila se také relativně nízká základna.

Počty zahájených bytů napříč Evropou spíše klesají a Česká republika se nachází zhruba v polovině žebříčku, lépe než průměr EU27. Z našich sousedů jsou v růstu Německo a Slovensko. Tento růst nenásleduje po významných propadech v minulých letech a obě země intenzivně zahajují především byty v bytových domech. Rakousko a Polsko jsou na tom v zahajování bytové výstavby podobně jako Česká republika, tedy mírně nad průměrem EU27, a stejně jako v ČR je vývoj ovlivněn poklesem zahajovaných bytů v bytových domech. Nejhorší výsledek zaznamenalo v zahajování Maďarsko, které tak pokračuje v klesajícím trendu od roku 2018. Španělsko letos narazilo na svou vysokou základnu z minulých let, která se přidala k obecně známým komplikacím s epidemií koronaviru. Naopak bytové výstavby v Řecku, Lotyšsku a Irsku se zřejmě epidemie nedotkla a počty zahájených bytů rostou již pátým rokem v řadě. Zatímco v Řecku vzrůstají počty zahajovaných bytů v obou hlavních kategoriích, v Irsku a Lotyšsku stojí růst na bytových domech.