Zpět na stavby

Budova Krajského ředitelství státního podniku Lesy ČR v Dobré Vodě

12. června 2017
Ing. Jaroslav Mikyška

V dubnu 2015 byla dokončena výstavba nové administrativní budovy sídla Krajského ředitelství státního podniku Lesy České republiky v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Stavba zahrnuje zajímavou kombinaci konstrukčních systémů monolitických železobetonových stěn v suterénu a dřevěných panelů vrchní stavby.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru ekonomika a řízení stavebnictví. V současnosti působí ve firmě EDIKT a.s. jako obchodní specialista a externě vy učuje odborné předměty na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.


Dřevěná fasáda v kombinaci se zelenou střechou vytváří pozoruhodné spojení stavby s okolím , zatímco prosklení střechy i vnějších stěn tvoří příjemné uživatelské prostředí v jejím interiéru.

Záměr projektu, architektonické a dispoziční řešení

Lesy ČR, s.p., měly krajské ředitelství v pronajatých prostorách na okraji Českých Budějovic. Vzhledem k tomu, že tyto prostory nevyhovovaly kapacitně ani dispozičně, rozhodl investor o realizaci nové budovy. Pozemek pro stavbu se nachází v zastavěné části klidové zóny Dobré Vody u Českých Budějovic. Administrativní budova je umístěna do proluky mezi vzrostlými stromy v jihozápadní časti pozemku ve vzdálenosti 30–40 m od komunikace tak, aby bylo možné využít svažitosti terénu pro parkování automobilů v polozapuštěném podzemním podlaží. Umístění budovy a ploch pro parkování bylo předurčeno přirozenou konfigurací terénu. Hmotové řešení administrativní budovy vychází z klasického nízkoenergetického konceptu – jednoduchý, minimálně členěný tvar kvádru s poměrem stran 1 : 2 je delší stranou orientován k jihu. Dominantu budovy tvoří dvoupodlažní prosklená vstupní hala chráněná zastřešením, překlenujícím v šíři haly celou stavbu. Zastřešení lehce spočívá na šikmých sloupech symbolizujících kmeny stromů – jedná se o masivní kulatiny s viditelnými suky. Zastřešené venkovní únikové schodiště je zakomponováno do celkového jednoduchého objemu. V jihozápadní části se ve hmotě domu projevuje suterén ve formě kamenného soklu.

Materiálové řešení administrativní budovy v maximální možné míře využívá dřevo – na nosnou konstrukci stavby, opláštění obvodových stěn i v interiéru. Jako obklad jsou na většině fasády navrženy modřínové palubky se zkosenou hranou a minimální mezerou. Únikové schodiště je opláštěno dřevěnými hranoly. Tento motiv se opakuje v pruzích i na severní a východní fasádě. V interiéru je kromě viditelných nosných prvků použito dřevo i pro masivní konstrukci schodiště v hale a v podhledech. Dřevo je doplněno sklem, které se uplatňuje zejména ve vstupní hale, a konstrukčními detaily z oceli – jako například táhly ve fasádě budovy a patkami šikmých sloupů. Viditelné stěny podzemního podlaží mají kamenný obklad z tuzemské černé břidlice. Barevný akcent fasády tvoři exteriérové látkové stahovací rolety v oranžové barvě. Montážní box rolet je skryt za dřevěný obklad fasády. Dispoziční řešení domu vychází z jednoduchého hmotového řešení stavby: suterén je samostatně přístupný ze západní strany domu, kde je příjezdová cesta a služební parkoviště. Hlavní vstup do budovy je z jižní strany do prosklené dvoupodlažní haly, která tvoří jádro dispozice a její součástí je i šatní nika sloužící návštěvníkům. Na vstupní halu v celé šířce navazuje v přízemí zasedací místnost.

Dominantou haly je dřevěné masivní schodiště, ze kterého je přístup do 2.NP. Stěny vstupní haly jsou obloženy modřínovými palubkami, na straně u schodiště s logem, na protější straně pak s popínavou zelení. V obou podlažích na halu navazuje prostorná chodba, ze které jsou přístupné jednotlivé kanceláře, hygienická zařízení a další pomocné prostory. Chodba je prosvětlena jednak ze vstupní haly, ale také z části prosklenými vstupy do kanceláří. Samostatně přístupná je ze severní strany domu dočasná ubytovací jednotka, která slouží pro návštěvy krajského ředitelství. V ní jsou dvě samostatné ložnice se společnou obytnou kuchyní a hygienickým příslušenstvím.

Konstrukční řešení

Navržená administrativní budova je dvoupodlažní, částečně podsklepená stavba obdélného půdorysu o rozměrech 13,5 × 32 m, výška atiky je 7,7 m. Spodní stavba je betonová monolitická, vrchní stavba je řešena jako lehký, dřevěný, sloupkový skelet. Prosklená hala má nosnou konstrukci z lepeného lamelového dřeva. Obvodová stěna a střecha haly je tvořena lehkým obvodovým pláštěm s hliníkovou nosnou konstrukcí. Nad střední prosklenou částí budovy je navržen stínicí prvek – slunolam, který dosahuje výšky 8,6 m.

Celý článek naleznete v archivu čísel 06-07/2017.