Zpět na informační servis

Betonové vozovky 2016

27. září 2016
Text redakce

6. konference s mezinárodní účastí představila účastníkům aktuální trendy ve využití betonových technologií pro silně zatížené komunikace.

mezinárodní účastí pod záštitou Ing. Jana Kroupy, generálního ředitele ŘSD ČR. Na konferenci vystoupilo 10 zahraničních odborníků a 8 českých přednášejících, kteří se ve svých příspěvcích věnovali jednak praktickým zkušenostem s realizací betonových vozovek u nás i v zahraničí, tak i novým technologiím a pracovním postupům.

Pro svoje vlastnosti se betonové vozovky používají zejména pro silně zatížené komunikace, na rozdíl od asfaltových vozovek se totiž vyznačují vysokou odolností proti deformacím, navíc jsou nehořlavé, a proto představují ideální řešení pro vozovky v tunelech. Důležitou, z hlediska bezpečnosti a ekologie však ještě nedoceněnou vlastností je fakt, že nepohlcují, ale odrážejí světlo a sluneční paprsky. Na tyto výhody cementobetonového krytu opětovně upozornili ve své přednášce odborníci z Rakouska. Světlý povrch cementobetonového krytu a vysoká odolnost proti zatížení přispívají rozhodujícím způsobem k bezpečnosti silničního provozu i ke snižování povrchové teploty pozemních komunikací a tím ke zlepšení životního prostředí ve městech.

?Důležitým kvalitativním posunem v technologii se stalo provádění betonových vozovek s povrchem z obnaženého kameniva. Tato technologie se používá i při modernizaci dálnice D1 a zajišťuje zvýšení odolnosti povrchu vozovky proti smyku. To je důkazem, že betonové technologie procházejí neustálým vývojem a konference je tak výjimečnou příležitostí pro výměnu názorů a zkušeností mezi odborníky z ČR i zahraničí, ? uvedla Ing. Marie Birnbaumová z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Téměř 250 účastníků konference si mimoto vyslechlo v šesti odborných blocích příspěvky týkající se

  • rozsáhlé rekonstrukce betonových ploch na letišti Václava Havla v Praze
  • použití betonových vozovek nejen na dálnicích; využití světlého povrchu krytu ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke snížení povrchové teplot a tedy ke zlepšení životních podmínek ve městech
  • použití betonových vozovek pro ekonomicky výhodné betonové silnice nižších tříd ve venkovských oblastech
  • PPP projektů pro betonové vozovky
  • modernizace dálnice D1 z hlediska projektování, zkušeností z provádění při stavbě s návrhem na řešení problémů
  • návrhu řešení možných poruch stávajícího způsobu provedení styku cementobetonového krytu s krytem z asfaltových hutněných vrstev na základě teoretického rozboru podélných změn krytu vlivem teploty a vlhkosti
  • předcházení poruch způsobených alkalicko-křemičitou reakcí v betonu identifikací potenciálně nebezpečného kameniva a možného vývoje této problematiky z hlediska materiálů do betonu
  • dosavadních výsledků protismykových vlastností na površích cementobetonových krytů s obnaženým kamenivem v ČR
  • nástinu optimálního řešení hlučnosti cementobetonových krytů v zahraničí.

O konferenci Betonové vozovky:
České konference zabývající se problematikou betonových vozovek jsou pořádány od roku 2002 ve dvouletých intervalech. V roce 2014 byl tento interval přerušen s ohledem na konání ?12. konference o betonových vozovkách? (12th International Sympozium on Concrete Roads), kterou organizovaly VUMO (Výzkumný ústav maltovin Praha) a EUPAVE (European Concrete Paving Association) v Praze.

Odbornými garanty 6. konference Betonové vozovky jsou:
Svaz výrobců cementu ČR, Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska a.s., Metrostav a.s. a EUROVIA CS, a.s.