Zpět na stavby

Apartmány Čertovka v Harrachově

21. února 2007
Petr Kordovský

Novostavba bytového domu je situována v centru významného krkonošského střediska Harrachov, kde z jižní strany tvoří druhou řadu zástavby za nově vzniklými polyfunkčními budovami na hlavní pěší zóně procházející centrem města. Vzhledem ke svému umístění je navržena tak, aby materiálovým pojetím a replica rolex výtvarným řešením skloubila požadavky investora s krajinným rázem a charakterem prostředí.


Apartmány Čertovka v centru Harrachova
Apartmány Čertovka v centru Harrachova

Architektonické řešení

Protože měřítko budovy je zcela mimo původní krkonošskou architekturu, je užito soudobých výrazových prostředků jak v celkové hmotě, tak v detailu. Objem stavby je členěn do jednotlivých objektů, které jsou dále zjemňovány fasádními prvky a prostorovým vrstvením jednotlivých povrchů. Silueta je zvlněná tak, aby zejména při dálkových pohledech splývala s okolím.

Pro jednotlivé horizonty vnímání stavby jsou připraveny různě výrazné prvky. V dálkových pohledech se uplatní silueta hřebenových skal a celková barevnost podzimního lesa splývající s krajinou. V pohledech z harrachovské hlavní promenádní cesty by měly být vnímány struktury a členění jižní fasády, které se budou měnit v průběhu roku otevíráním a zavíráním prvků žaluzií a během dne změnami světel a stínů. Díky zakřivení a poloze stavby ji z této úrovně nelze nikdy vnímat vcelku.
V pohledech z bezprostřední blízkosti stavba nabízí detail přírodních materiálů ? kámen, který v gabionových sítích kryje železobetonové stěny suterénu a dřevo lodžiových žaluzií. Inspirací byly tradiční hromady sbíraného kamene a sklady prken a palivového dřeva.


Otevírání a zavírání prvků žaluzií

Charakteristika stavby

Vlastní stavba se skládá ze tří samostatných, vzájemně suterénem propojených budov s pěti nadzemními podlažími. Dvě z budov jsou navýšeny o ustupující šesté podlaží. Všech přibližně sto apartmánů o velikosti 33?68 m2 nabízejí z balkonů či teras s jižní a jihozápadní orientací výhled na skokanské můstky a Čertovu horu. Přístup k jednotlivým apartmánům je zajišťěn osobními výtahy umístěnými v každé z budov, jednoramenným schodištěm při severní fasádě budov a pavlačemi. Ve dvoupodlažním suterénu jsou umístěna garážová stání a sklepy.
Původní myšlenka byla možná kompaktnější a v detailu více ?rozcuchaná?, ale požadavky KRNAP, postup výstavby a prodeje vedly ke konečnému řešení. Míra výsledného kompromisu není, vzhledem k realitě tohoto způsobu stavění a výjimečné péči investora, příliš mimo očekávání.


Gabionové sítě kryjící železobetonové stěny suterénu

Technické údaje stavby

Základy: železobetonová deska tvořící se stěnami suterénu železobetonovou vanu
Nosná konstrukce: železobetonový monolitický skelet, podélně ztužený trámy. Rozpětí hlavních příčných polí je 7,20 m, konstrukční výška systému je 2,90 m
Stropy: železobetonové, monolitické, tl. 220 mm
Střecha: dvouplášťová, nepochůzná, s vnitřním odvodněním do vyhřívaných vpustí
TZB: standardní, vytápění ? plynová kotelna

Základní údaje o stavbě

Stavba: Apartmány Čertovka
Adresa: Harrachov č. p. 606?608
Investor: Apartmány Čertovka s. r. o.
Autor: Petr Kordovský, Pavlína Šlaisová, Tomáš Podpěra, Andrea Dupalová, Láďa Uzel, Roman Taras, Jolana Plháčková
Projektant: Kordovská nebo Kordovský architekti, s. r. o.
Dodavatel: Stavby Kühn s. r. o.
Realizace: 2004?2006

Plocha stavebního pozemku: 2126 m2
Zastavěná plocha: cca 2126 m2
Celková podlahová plocha bytů: 5143 m2
Celkový obestavěný prostor: 34 402 m 3
Náklady na m2 podlahové plochy: cca 13 000 Kč/m2 bez DPH
Náklady na m3 obestavěného prostoru: 4300 Kč/m3 bez DPH
Celkové náklady: 180 000 000 Kč


Balkony s jižní orientací ? interiér


Jižní fasáda s prvky žaluzií

Replica Horloges