Zpět na osobnosti, rozhovory

Alois Kraus - stavitel přehrad

V letošním roce uplynulo sto let od narození Ing. Aloise Krause, CSc., významného vodohospodáře, člena Inženýrské komory, který svůj bohatý profesní život zasvětil především přehradnímu stavitelství.


Ve vedoucích funkcích stavebních podniků stál Alois Kraus u zrodu a realizace čtyř největších vodních staveb v Československu. Měl vrozený talent pro tuto profesi a jeho činnost byla podepřena hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi s mimořádnými organizačními schopnostmi. Držel krok se světovou úrovní stavitelství a aplikoval poznatky získané breitling replique návštěvou velkých přehrad ve Spojených státech amerických, Švýcarsku, Francii a Sovětském svazu. Při své praktické činnosti měl vždy na paměti, že řídí početný kolektiv pracovníků, kterému se snažil vytvořit potřebné pracovní, sociální i společenské prostředí tak, aby připravil optimální podmínky pro odloučený život na stavbách. Hledal takové stavební postupy a způsoby, které by příznivě ovlivnily ekonomickou efektivnost stavby.

Inženýr Kraus se narodil 2. července 1912. Po absolvování Fakulty inženýrského stavitelství na ČVUT působil před válkou u české stavební firmy Lanna, odkud byl jako mladý inženýr vyslán na stavby na území Blízkého východu ? Persie, kde na stavbě obilních kombinátů zažil v praxi masivní betonáže. Tuto činnost přerušil vznik Protektorátu Čechya Morava. Po dobu války byl zapojen jako stavbyvedoucí na různých stavbách, např. na rekonstrukci Helmovského jezu v Praze. Na tomto jezu došlo i k nečekané krizové situaci, neboť bylo nutno likvidovat složitou havárii, při které nahromaděný led prolomil jez.


Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).