Zpět na informační servis

6. ročník Konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek

18. srpna 2022
Text redakce

Dne 20. září 2022 se v Brně uskuteční šestý ročník konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek.

Témata konference jsou vždy volena s ohledem na jejich aktuálnost. Téma Příprava staveb a zadávací podmínky se zaměří například na zadávací dokumentace, variace v jejich průběhu a změny během výstavby, na přípravu staveb a zadávací podmínky z pohledu geologa. Téma Technická normalizace a legislativa je mimo jiné věnováno nové ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena či problematice zajištění dostatku kameniva pro stavby dopravní infrastruktury. Materiálová základna a znovuzískanéstavební materiály otevře problematiku plýtvání kamenivem na stavbách pozemních komunikací a přinese prezentaci o vývoji nového materiálu pro podkladní vrstvy. Poslední téma – Technologie provádění a průzkumné práce – přinese praktickou ukázku využití zemin při stavbě dálnice D11 či stabilizaci zemin provádění cyklostezky na hrázi.

Více na webu Sdružení pro výstavbu silnic