Ing. Daniel Švec

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru vodního hospodářství a vodních staveb. Po zahraničních zkušenostech působí od roku 2012 jako jednatel firmy INGUTIS, spol. s r.o. Je báňským projektantem a autorizovaným inženýrem ČKAIT v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a městského inženýrství.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 22:12
Tracy is unable to log error.