Ing. arch. Marek Jan Štěpán

V roce 1997 založil s manželkou Vandou autorské studio Atelier Štěpán, jež se zabývá architekturou, veřejným prostorem a uměním, rozvíjí archetypální pojetí architektury. Je známé svými sakrálními stavbami, novostavbami i rekonstrukcemi. Ateliér je nositelem významných ocenění (např. The 10 Best Buildings of 2017 – Azure). Marek Štěpán byl poradcem kancléře prezidenta republiky a vede laboratoř sakrálního prostoru na VUT v Brně.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 22. 5. 2024 03:05
Tracy is unable to log error.