Zpět na stavby

Vila Vnitřní krajina

23. února 2022
Ing. arch. Marek Jan Štěpán

Dvoupodlažní obytný dům nedaleko historického centra Nového Jičína, v blízkosti velkých parků, je variací na antický atriový dům. Je zasazen do mírně svažitého terénu a plně jej odráží ve svém uspořádání. Stavba, řešená v nízkoenergetickém standardu, byla oceněna titulem Stavba roku 2021.

Autor:


V roce 1997 založil s manželkou Vandou autorské studio Atelier Štěpán, jež se zabývá architekturou, veřejným prostorem a uměním, rozvíjí archetypální pojetí architektury. Je známé svými sakrálními stavbami, novostavbami i rekonstrukcemi. Ateliér je nositelem významných ocenění (např. The 10 Best Buildings of 2017 – Azure). Marek Štěpán byl poradcem kancléře prezidenta republiky a vede laboratoř sakrálního prostoru na VUT v Brně.


Vila vytváří vnitřní obytný prostor, zároveň však umožňuje průhledy do okolí, sousedních zahrad a ulice. Titul Stavba roku 2021 byl udělen „za dokonalou ukázku individuálního bydlení s vysokou účelností, působivou architekturou, kultivovaností prostředí a nápaditým materiálovým zpracováním.“

Urbanistické a architektonické řešení

Velkým kladem místa stavby domu je křehká síť sociálních vazeb v okolí, například pracovní dostupnosti, docházky do školy, možnosti využívání nabídek městské kultury. Dům je navržen s ohledem na předpokládaný životní styl majitelů, jeho polohu ve městě a velikost pozemku. Má proto uspořádání obývacího prostoru řešeno kolem vnitřního atria, do něhož jsou orientovány obytné místnosti. Půdorys domu kopíruje tvar pozemku (nepravidelný lichoběžník) o stranách 26, 7, 10, 28 a 29,6 m.

Vila, řešená v duchu moderního materiá­lového a tvaroslovného pojetí, má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží (suterén) ve třech výškových úrovních, které by se daly nazvat spíše platformami. V úrovni ulice se nachází vstupní, v zásadě betonová část domu, kde je umístěno technické zázemí, garáž, sklad, šatna, kancelář a vzdušník. Přízemí se rozkládá na dvou platformách.

Hlavní, obytná platforma se společenskou částí je o necelé patro vyvýšena nad úroveň ulice (je v ní umístěna jídelna, kuchyně, spíž, obývací pokoj a pracovna), klidová část (dvě ložnice, zimní zahrada, šatna a koupelna) je situována o dalších 500 mm výše. Tyto dřevěné části z hlediska použitého mate­riálu navazují na travnaté atrium, které představuje jádro celého domu. Před obývacím pokojem a ložnicemi je dřevěná terasa, před pokojem hosta balkon. Na západní straně atria je umístěna sauna a venkovní vstup z ulice. Atrium je opticky propojeno se sousední zahradou a ulicí. Dům má mírně skloněnou pultovou střechu. Při návrhu stavby byly důsledně využívány přirozené dekory a barevnosti použitých materiálů – zejména dřeva a pohledového betonu. Hlavní místa budovy jsou kompozičně zdůrazněna. Například nad jídelním stolem je velký kruhový otvor, který jej zvýrazňuje přirozeným světlem. Krb, jako symbol tepla domova, se nachází v závěru nástupní osy do domu.

Fasády domu jsou jednoduché, vyjadřují jeho materiálovou podstatu. Směrem do ulice původní předzahrádku nahradil dlouhý květník.

Konstrukční, stavebnětechnické a materiálové řešení

Založení stavby
Suterén domu je řešen jako bílá vana z pohledového betonu. Železobetonová základová deska tloušťky 250 mm z monolitického vodostavebného betonu je uložena na vrstvě podkladního betonu tloušťky 150 mm. Vzhledem k výšce spodní vody i jako prevence proti možnému zatékání byl kolem suterénu proveden vzdušník a pod atriem byl umístěn zásobník na dešťovou vodu.

Spodní stavba
Hydroizolační vrstva konstrukce spodní stavby z vodostavebného betonu je řešena krystalizačním nátěrem, lokálně je posílena asfaltovými pásky. Proti stékající vodě je v hygienických místnostech, technické místnosti kolem dřezů a umyvadel v podlaze i na stěnách po celé výšce provedena stěrková izolace. Tepelné izolace odpovídají nízkoenergetickému standardu domu. V sendvičové konstrukci stěny 1S je kontaktní zateplení XPS + EPS tloušťky 200 mm (40 + 160 mm), konstrukce CLT panelů je zateplena dřevovláknitými deskami do roštu tloušťky 240 mm. Hliníkové rámy otevíravých oken jsou přeizolovány tuhými dřevovláknitými deskami tloušťky 100 mm, v podlahách jsou použity EPS desky pro použití v podlahách, rovněž tepelná izolace střechy je řešena EPS deskami tloušťky minimálně 280 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové zdivo suterénu je z monolitického vodostavebného železobetonu tl. 250 mm, obvodové konstrukce nadzemních podlaží jsou z masivních křížem lepených CLT panelů tl. 90 mm v pohledovém provedení Isi, vnější obklad tvoří akátové dřevěné desky tl. 20 mm provedené na sraz.

Vnitřní nosné konstrukce
Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny částečně monolitickými stěnami a částečně masivními křížem lepenými CLT panely tloušťky 90 mm v pohledovém provedení Isi.

Svislé dělicí konstrukce
Svislé dělicí konstrukce příček v suterénu jsou monolitické železobetonové, konstrukce v nadzemních podlažích z masivních křížem lepených CLT panelů tloušťky 90 mm v pohledovém provedení Isi, v místech potřeby vyššího akustického útlumu je konstrukce panelu zdvojena a mezeru vyplňuje akustická izolace.

Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce nad suterénem tvoří železobetonová monolitická stropní deska tloušťky 250 mm, strop nad přízemím je z masivních křížem lepených CLT panelů tloušťky 120 mm. Podhledy tvoří pnutá průsvitná stropní fólie s integrovanými světelnými zdroji a prvky VZT v hygienických místnostech.

Vertikální komunikační prostředky
Vnitřní schodiště tvoří monolitická železobetonová schodišťová deska tloušťky 150 mm s nadbetonovanými stupni.

Střecha, izolace
Pultovou střechu budovy tvoří masivní křížem lepené CLT panely tloušťky minimálně 120 mm. Krytinu vily tvoří mechanicky kotvená měkčená PVC fólie s ochrannou geotextilií a zásypem kačírkem frakce 16–32 mm. Součástí skladby střešní izolace je parozábrana – modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkaninou.

Úpravy povrchů
U vnitřních povrchů v místnostech bez požadavků na izolaci proti stékající vodě je přiznaná konstrukce stěn (CLT panely v pohledovém provedení, pohledový beton), v hygienickém zařízení a v technické místnosti je velkoplošný obklad stěn na celou výšku místnosti.
Nášlapná vrstva vnitřních podlah v pobytových místnostech je zhotovena z křížem lepených masivních parket (povrch dub), nášlapná vrstva z lité samonivelační cementové stěrky tloušťky 5 mm (Sikadecor) je opatřena ochranným epoxidovým a polyuretanovým nátěrem a nášlapná vrstva schodiště je z broušeného betonu, opatřeného ochranným krystalizačním nátěrem. Nášlapná vrstva terasy je pojata jako terasové profily z akátových desek, podlaha závětří, navazující na zpevněné plochy kolem domu, je realizována jako oblázková mozaika frakce 16–32 mm do betonu, okapový chodník tvoří kačírek frakce 16–32 mm s lemem z nerezového plechu.

Výplně otvorů
Fixní exteriérové zasklení a vnitřní zasklení zcela skrytými zasklívacími profily včetně nerezových zasklívacích lišt je kombinováno s hliníkovým systémem pro prosklené fasády. Otvíravé a posuvné vnější zasklení je z hliníkového systému zasklení pro nízkoenergetické stavby. Vnější rámové výplně odpovídají sérii MB-86 Si, sloupkopříčkové fasádě. Jako výplň je použito čiré bezpečnostní trojsklo Ug = 0,5 W/m2K, včetně vstupních dveří, povrchová úprava černý mat.

TZB
Tepelná ztráta budovy byla vypočítána pro teplotu venkovního vzduchu –15 °C, celkem činí 9,5 kW. Vnitřní prostředí domu v nízkoenergetickém standardu je podpořeno nuceným větráním s rekuperací. Budovu vytápí plynový kondenzační kotel, vytápění je podlahové teplovodní v kombinaci s nástěnnými tělesy, TV je dohřívána slunečním panelem umístěným na střeše. Potřeba tepla pro vytápění a přípravu vody činí cca 3,5 MWh/a, předpokládaná roční spotřeba zemního plynu pak cca 2 100 m³.

Závěr

„Chtěl jsem zkusit vnitřní uspořádání domu, ve kterém se člověk přirozeně pohybuje nebo v něm může jen plynout jako ryba ve vodě. Takový pohodový pobyt, kde podvědomě vše tušíte,“ říká Ing. arch. Marek Štěpán, autor návrhu stavby.

Technické údaje o stavbě
Zastavěná plocha: 330,1 m2 (297,1 m2 RD + 33,0 m2 sauna)
Obestavěný prostor: 1 332 m3
Užitná plocha celkem: 593,64 m2
RD: 350,55 m2
  • atrium: 177,02 m2
  • kancelář: 40,94 m2
  • sauna: 25,13 m2
  • počet funkčních jednotek: 1+1 (byt + kancelář)
  • počet uživatelů: 4–6
Technické údaje o stavbě
Zastavěná plocha: 330,1 m2 (297,1 m2 RD + 33,0 m2 sauna)
Obestavěný prostor: 1 332 m3
Užitná plocha celkem: 593,64 m2
RD: 350,55 m2
  • atrium: 177,02 m2
  • kancelář: 40,94 m2
  • sauna: 25,13 m2
  • počet funkčních jednotek: 1+1 (byt + kancelář)
  • počet uživatelů: 4–6
Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Vila Vnitřní krajina
Stavebník: Miroslav Mixa / MIXA VENDING s.r.o.
Návrh: Marek Jan Štěpán
Studio: Ateliér Štěpán
Projektový tým: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák, Hana Arletová, Hana Myšková
Dodavatel: STRAUB s.r.o.
Projekt: 2012–2015
Doba výstavby: 2015–2020
Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Vila Vnitřní krajina
Stavebník: Miroslav Mixa / MIXA VENDING s.r.o.
Návrh: Marek Jan Štěpán
Studio: Ateliér Štěpán
Projektový tým: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák, Hana Arletová, Hana Myšková
Dodavatel: STRAUB s.r.o.
Projekt: 2012–2015
Doba výstavby: 2015–2020