Ing. Václav Ráček, Ph.D.

Vystudoval  Fakultu  stavební  ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2011 působí jako projektant/statik ve firmě INGUTIS, spol. s r.o., se zaměřením na podzemní stavby. Je báňským projektantem a autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru geotechnika.


Nejnovější články autora