Ing. Ondřej Matoušek

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce. Od roku 2008 pracuje ve firmě Metrostav a.s. v oblastním zastoupení pro Liberecký kraj, divize 8, kde ve funkci stavbyvedoucího realizoval např. výstavbu pavilonu intenzivní medicíny nemocnice v Jablonci nad Nisou, statické zajištění po havárii stropů ve Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou nebo stavbu haly Magna Liberec. Od roku 2021 je vedoucím projektu ve firmě Metrostav DIZ s.r.o.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 16:58
Tracy is unable to log error.