Ing. Martin Kotěra, DiS.

Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb. Zaměstnancem Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) je od roku 2010. Než se jím stal, pracoval jako projektant, specializoval se především na technická zařízení budov a zabýval se hodnocením energetické náročnosti budov. Od roku 2014 pracuje na SFŽP ČR jako metodik v oddělení metodiky a strategie.