doc. Ing. arch. Jiří Buček

Absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (1983), autorizovaný architekt a jednatel ateliéru SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, pedagog a vedoucí ateliéru architektonické tvorby na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 08:23
Tracy is unable to log error.