doc. Ing. arch. Jiří Buček

Absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (1983), autorizovaný architekt a jednatel ateliéru SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, pedagog a vedoucí ateliéru architektonické tvorby na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.


Nejnovější články autora