Ing. Tomáš Hrádek

V roce 2008 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Ve firmě AVETON s.r.o. se mimo projektové činnosti zaměřené na prostorovou akustiku a provádění specializovaných akustických měření věnuje výzkumu a vývoji. Je autorizovaným technikem ČKAIT v oboru technika prostředí staveb.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 07:33
Tracy is unable to log error.