Ing. Tomáš Hrádek

V roce 2008 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Ve firmě AVETON s.r.o. se mimo projektové činnosti zaměřené na prostorovou akustiku a provádění specializovaných akustických měření věnuje výzkumu a vývoji. Je autorizovaným technikem ČKAIT v oboru technika prostředí staveb.


Nejnovější články autora