Ing. Václav Honzík

Absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství, obor konstruktivně dopravní. Poté působil jako statik v závodu Škoda Plzeň, ve VPÚ Plzeň a v osmdesátých letech ve Stavoprojektu. Po roce 1993 byl spoluzakladatelem statické kanceláře. V oboru cihelných konstrukcí zpracoval původní program pro firmu FINE, se kterou spolupracuje dodnes. Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, je členem TNK pro cihelné konstrukce za ČKAIT.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:36
Tracy is unable to log error.