Ing. Václav Honzík

Absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství, obor konstruktivně dopravní. Poté působil jako statik v závodu Škoda Plzeň, ve VPÚ Plzeň a v osmdesátých letech ve Stavoprojektu. Po roce 1993 byl spoluzakladatelem statické kanceláře. V oboru cihelných konstrukcí zpracoval původní program pro firmu FINE, se kterou spolupracuje dodnes. Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, je členem TNK pro cihelné konstrukce za ČKAIT.


Nejnovější články autora