Ing. arch. Ing. Vít Domkář , Ph.D.

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství. Od roku 2008 navrhuje a realizuje převážně akustické interiéry a zabývá se vědeckovýzkumnými projekty. V roce 2014 spoluzakládá firmu AVETON s.r.o., kde na pozici architekt-designér zajišťuje projektování a realizace atypických interiérů. Člen Unie výtvarných umělců a designérů ČR.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 15:56
Tracy is unable to log error.