Ing. arch. Ing. Vít Domkář , Ph.D.

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství. Od roku 2008 navrhuje a realizuje převážně akustické interiéry a zabývá se vědeckovýzkumnými projekty. V roce 2014 spoluzakládá firmu AVETON s.r.o., kde na pozici architekt-designér zajišťuje projektování a realizace atypických interiérů. Člen Unie výtvarných umělců a designérů ČR.


Nejnovější články autora