doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

Absolvent ČVUT v Praze, poté kandidát v ÚTAM ČAV a docent v oboru podzemní stavby na VŠB-TU Ostrava. V letech 1993–2005 byl ředitelem a předsedou představenstva firmy SG Geotechnika a.s.
Zabývá se problematikou geotechnických průzkumů, geotechnického monitoringu a řízením geotechnických rizik zejména v inženýrském stavitelství a při výstavbě tunelů. Jako externista přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a provádí konzultační činnost jako nezávislý autorizovaný inženýr v oboru geotechnika.