Zpět na stavby

Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně

11. února 2012
Lenka Zapletalová

Lávka celkové délky 115,26 m převádí pěší a cyklistickou dopravu přes dálnici D1, silnici I/67 a upravené koryto potoka Bajcůvky. Je navržena s dvěma poli o rozpětí 54,94 + 58,29 m.


Architektonické a konstrukční řešení
Osa lávky je ve vrcholovém zakružovacím oblouku s poloměrem 500 m a ve výrazném půdorysném oblouku s poloměrem 220 m. Mostovku celkové šířky 7,60 m tvoří páteřní nosník vystupující nad povrch komunikací a tvoří přirozené rozhraní mezi částí pro pěší a cyklisty. Chodník šířky 2,25 m a cyklostezka šířky 3,00 m jsou vedeny po oboustranných konzolách. Delší konzolu vylehčuje kazeta, aby nosník nebyl namáhán kroucením.
Mostovka je zavěšena na středním pylonu tvaru písmene V prostřednictvím mnohonásobných závěsů semiradiálního uspořádání. Pylon je ocelový, vyplněný betonem. Most tvoří integrální konstrukční systém, ve kterém je mostovka rámově spojena s pylonem a je vetknuta do krajních opěr. Konstrukce v půdorysu působí jako oblouk vetknutý do krajních opěr, proto vyvolávají objemové účinky změnu jeho vzepětí. Pylon je v příčném směru co nejštíhlejší, aby bylo namáhání pylonu co nejmenší. Snahou projektantů bylo navrhnout úspornou konstrukci jemných rozměrů odpovídajících lidskému měřítku, jejíž krása vychází ze statické funkce, současně však také takřka bezúdržbovou konstrukci tvořenou robustním průřezem bez dutin, ložisek, kloubů a tlumičů vibrací. Štíhlou konstrukci, jež nevyvolává u chodců nepříjemné pocity způsobené vibracemi od pohybu chodců a větru.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Mosty
Stavbyvedoucí: Ing. Martin Šálek
Realizace: 06/2008-03/2009; 03/2010-11/2011

Podepření mostovky
¤ Podepření mostovky

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).