Zpět na materiály, výrobky, technologie

Zabezpečení nezávadnosti pitné vody na horách a v odlehlých místech

21. února 2007
Ing. Lubomír Macek, CSc.

Majitel nebo stavitel horské chaty, penzionu nebo hotelu, které mají vlastní zdroj vody, bude možná potřebovat zabezpečit její mikrobiologickou nezávadnost. Přestože ve většině případů je voda v horských oblastech dobré kvality, nese provozovatel ubytovacího zařízení zodpovědnost za zdraví svých hostů. V takovém případě se vyplatí investovat do zařízení na dezinfekci vody.

Autor:


Od roku 1999 pracuje jako ředitel firmy AQUION, s.r.o., Praha. Je autorizovaným inženýrem staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Mezi jeho odborné zájmy patří nové technologie ve vodním hospodářství a simulační výpočty trubních sítí.


Mikroorganismy se mohou vyskytovat ve zdroji vody, ale například i na kohoutcích a sprchových hlavicích. Voda může být kontaminována také během dopravy. Z hlediska provozovatele ubytovacího zařízení, jehož možnosti jsou z hlediska sledování výskytu mikroorganismů ve studené a teplé vodě v jeho objektu, narozdíl od velkých provozovatelů vodovodů, omezené, je vhodné zabezpečit vodní zdroj a vodu pro objekt dezinfekcí v celém rozvodném systému.

Dezinfekce zdroje pitné vody

Nejlevnějším řešením je dávkování chlornanu sodného buď přímo do zdroje pitné vody, nebo do její akumulace. Přitom je možné využít primitivního dávkování pomocí kapkovacího zařízení, lepším řešením je přesné odměřování dezinfekce dávkovacím čerpadlem. Nevýhodou tohoto způsobu je stárnutí roztoku chlornanu sodného, není zajištěna stabilní úroveň dezinfekce a hygienického zabezpečení vody. Pokud se pro dezinfekci použije chlornan sodný, bývá také voda často cítit po chlóru. Neporadí si ani s řasami a obtížně likvidovatelnými mikroorganismy. Roztok se musí průběžně doplňovat, anebo vyměňovat tak, aby byla udržována účinnost v postačujícím rozsahu.

Výroba dezinfekčního roztoku v místě použití

Dobré řešení představuje výroba dezinfekčního roztoku v místě použití. Elektrolýzou roztoku chloridu sodného vzniká chlornan sodný nebo směsné oxidanty chlóru. Toto řešení má několik výhod. Roztok se vyrábí v denním cyklu, což znamená, že je vždy k dispozici čerstvá dezinfekce přesně daných parametrů, je tak zajištěna její stabilní účinnost a hygienické zabezpečení vody při inaktivaci mikroorganismů.

Směsné oxidanty chlóru

Pro výrobu oxidantů je potřeba pouze elektrická energie, voda a sůl kamenná, jejíž výhodou je neomezená skladovatelnost a tedy možnost v předstihu vytvořit zásoby. V zimě, kdy jsou podmínky pro dopravu obtížné, se tak lze obejít bez dovážení barelů s dezinfekčním roztokem. Toto řešení je vhodné také pro dezinfekci vody ve vodojemech na obtížně dostupných místech, kde je zavedena přípojka elektrické energie. Před zimním obdobím dopraví provozovatel do vodojemu dostatečnou zásobu soli a zařízení je pak schopné vyrábět dezinfekční roztok během celé sezony.
Směsné oxidanty mají oproti chlornanu sodnému velkou výhodu v tom, že vylepšují chuť a pach vody. Ve vodě jsou stabilnější a také mnohem účinněji (jejich účinnost se blíží chlordioxidu nebo ozónu) inaktivují mikroorganismy a odstraňují biofilm. Jejich obsluha je jednoduchá. Při elektrolýze v místě použití vzniká 0,5%, tedy bezpečný, roztok oxidantu a odpadá nutnost bezpečnostních opatření a havarijních plánů při výrobě dezinfekce. Také samotný proces je jednoduchý a spolehlivý a pro jeho provozování postačuje krátké zaškolení. Díky lepší účinnosti je možné aplikovat do vody menší dávky chlóru. Směsné oxidanty jsou dostatečně účinné také v teplé vodě.
Další příležitostí je využití směsných oxidantů chlóru pro dezinfekci vody v bazénech, kde se dávkují do necirkulačního okruhu. Díky stabilitě roztoku se z vody neuvolňují sloučeniny chlóru a mizí podráždění očí koupajících. Výhodou této aplikace je vylepšení průhlednosti vody. Směsné oxidanty představují dobré řešení, jak zabezpečit vodu nejen v odlehlých a horských oblastech.