Ing. Lubomír Macek, CSc.

Od roku 1999 pracuje jako ředitel firmy AQUION, s.r.o., Praha. Je autorizovaným inženýrem staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Mezi jeho odborné zájmy patří nové technologie ve vodním hospodářství a simulační výpočty trubních sítí.