Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vzduchová neprůzvučnost stěn Siniat – klid a soukromí

29. září 2023
PR článek

Oblastí akustiky, kterou ve stavbách řešíme nejčastěji, je vzduchová neprůzvučnost. Je to schopnost konstrukce bránit nežádoucímu šíření zvuku vzduchem. Zvuky procházející nedostatečně izolovanými dělicími konstrukcemi obtěžují a ruší klid a soukromí uživatelů stavby. Problém to může být nejen v bytových domech, ale ve všech typech staveb.


Častým předsudkem je, že konstrukce ze sádrokartonu jsou lehké, a proto nevyhoví požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost. Pravý opak je pravdou. I poměrně lehká a tenká sádrokartonová příčka dokáže efektivně zamezit šíření zvuku. Předsazené stěny ze sádrokartonu jsou velmi účinným a často jediným řešením nedostatečné vzduchové neprůzvučnosti některých zděných konstrukcí.

Pro konstrukce s požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost jsou ze sortimentu Siniat určeny zejména desky LaSound. Desky jsou snadno identifikovatelné díky modrému lícovému kartonu a nabízí řešení pro širokou škálu konstrukcí. Prvním typem je základní stavební deska LaSound typ A (A). Tato deska se uplatní tam, kde ­vyžadujeme především parametr neprůzvučnosti, případně nižší požární odolnost. Pro konstrukce v prostorách se zvýšenou vlhkostí a vyšším požadavkem na požární odolnost jsou potom určeny desky LaSound Plus (DFRIH2). Tyto desky mají současně i vysokou pevnost a tvrdost povrchu a díky tomu je lze použít i v bezpečnostních konstrukcích, např. v příčkách mezi byty.

Konstrukce stěn ze sádrokartonových desek LaSound dosahují hodnoty vzduchové neprůzvučnosti až 70 dB. Pomocí předsazených stěn z těchto desek lze dosáhnout neprůzvučnosti až 75 dB v závislosti na typu stěny, ke které se předsazená stěna instaluje. Stejně účinně jako u stěn lze pomocí desek LaSound řešit vzduchovou neprůzvučnost také stropních konstrukcí.

A jak správně konstrukci navrhnou? V normě ČSN 73 0532 najdete požadavek na váženou stavební vzduchovou neprůzvučnost (R'w). Podle požadavku normy a podmínek na stavbě stanovíte korekční součinitel (k). Tento součinitel zohledňuje vedlejší cesty šíření zvuku v reálné stavbě oproti hodnotě vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti (Rw) zjištěné laboratorním měřením. Pomocí vzorce R'w + k = Rw zjistíte minimální hodnotu laboratorní neprůzvučnosti a v katalogu „Parametry vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti příček a šachtových stěn Siniat“ najdete odpovídající konstrukci. Hodnoty Rw jsou v přehledných tabulkách podle typů konstrukcí.

Instalace sádrokartonových desek se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností LaSound
Instalace sádrokartonových desek se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností LaSound