Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 09/2023

V aktuálním čísle 09/2023 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Kunsthalle: místo pro umění

Památkově chráněná novoklasicistní Zengerova rozvodna na Malé Straně v Praze naproti Starým zámeckým schodům byla před započetím stavebních úprav v havarijním stavu. Architektonické řešení přestavby trafostanice se zaměřilo na vytvoření funkčního muzejního komplexu s novým moderním designem. Přestavba jen částečně změnila finální vzhled objektu a zároveň byl vytvořen moderní prostor muzea současného umění.

Jaroslav Valenta

Profesor Valenta, významný pedagog brněnské české techniky, vynikl jako konstruktér mostů a staveb ze železobetonu. Nejvýznamnější etapou jeho profesní činnosti byla účast na přípravě a realizaci Výstavy soudobé kultury v Československu, pořádané v roce 1928. Znám je především díky Obchodně-průmyslovém paláci (později pavilon A) na brněnském výstavišti, který vyjadřoval moderní trendy v československé architektuře konce dvacátých let.

Realizace lávky v Hradci Králové u Aldisu

Projekt lávky přes Labe je pro město Hradec Králové jedním z hlavních urbanistických počinů posledních let. Nová lávka byla realizována za účelem propojení centra města a rozvíjející se lokality na levém břehu v blízkosti kongresového centra Aldis a nové centrály ČSOB. Konstrukce lávky je navržena jako nesymetrický spojitý nosník o dvou polích. Staticky se jedná o „samokotvenou“ visutou konstrukci tvořenou mostovkou z prefabrikovaných dílců z UHPFRC (Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete).

Voda a kanalizace v 19. a na počátku 20. století

Vývoj architektury a stavitelství za Františka Josefa I. (1848–1916) byl ovlivněn celou řadou faktorů. Významný vliv na vývoj architektury, zejména městské výstavby, měl také rozvoj průmyslu, který vedl ke stěhování lidí do měst za prací. Rozrůstající se výstavba na předměstích a zároveň zvyšující se nároky na hygienu a průmyslovou výrobu vyústily v 19. století v potřebu hledat nové možnosti pro zásobování vodou i počátek systematického řešení odvodu odpadních vod.

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 10. října 2023.