Zpět na stavby

Výstavba podchodu v drážním tělese za plného provozu na železniční trati

12. prosince 2011
Ing. Michal Sedláček, Ph.D.

Cílem výstavby podchodu pod drážním tělesem bylo propojení dvou oddělených parkových ploch v jeden rozsáhlý celek. Podchod se nachází v katastrálním území Praha - Kbely a kříží jednokolejnou trať Praha hl. n. - Turnov ve staničení 15,890 km (obr. 1). Příspěvek prezentuje výstavbu uskutečněnou za plného provozu na železniční trati.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době působí jako projektant ve firmě KO-KA s.r.o. Je autorizovaným inženýrem pro geotechniku, statiku a dynamiku staveb.
Spoluautoři:
Ing. Alena Svěrková

Z důvodu zachování provozu na železniční trati po dobu realizace díla byla zvolena technologie výstavby podchodu hornickým způsobem, tedy bez odstranění nadloží. Stavba byla rozčleněna na následující stavební objekty:

  • SO-01 Podchod;
  • SO-02 Portály;
  • SO-03 Přístupové cesty;
  • SO-04 Ochrana inženýrských sítí;
  • SO-05 Osvětlení podchodu;
  • SO-06 Zásahy do zeleně.

Dokončená ražba¤ Dokončená ražba

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).