Zpět na stavby

Vodafone přináší komplexní řešení pro stavební firmy

29. května 2018
redakce PR článek

Řídit rozsáhlé stavební projekty, do kterých je zapojeno i několik desítek dodavatelských a subdodavatelských firem, není vůbec jednoduché a vyžaduje to kromě efektivity, přesnosti a spolehlivosti stavebních prací, také bezchybnou komunikaci všech zúčastněných stran. V průběhu realizace stavebního projektu totiž běžně dochází ke změnám a je zapotřebí s nimi co nejrychleji seznámit dodavatele i zákazníky. Ideálně on-line a bez prodlení.

Autor:S takovou nabídkou služeb, která developerským a stavebním firmám zjednoduší každodenní fungování, přichází Vodafone. S využitím moderních technologií získáte nepřetržitý přehled o tom, co se v rámci projektu děje a můžete celý proces řídit jednoduše jen s použitím chytrého telefonu nebo tabletu. Součástí řešení pro stavebnictví je například externí úložiště pro sdílení dokumentace, videokonference, konektivita na staveništi, ale i odolné telefony a služby pro monitoring strojů a zařízení. Ve Vodafonu vám řešení pro vaši firmu ušijí přesně na míru.

Kvalitní internetové připojení i na stavbě
Realizace stavby s sebou přináší také potřebu sdílet velké množství dat, informací a dokumentů. Aby bylo možné sdílet dokumentaci online se všemi zainteresovanými stranami, potřebuje stavební firma v místě stavby kvalitní a rychlé připojení k internetu. V mnoha lokalitách však není na začátku stavby dispozici kvalitní připojení k internetu.

Vodafone poskytuje kvalitní datové připojení, které je kompletně zajišťováno vlastní infrastrukturou, které umožní kvalitní přenos velkého množství dat. Zrealizujeme pokrytí dle požadavků zákazníka. Služba Vodafonu garantuje dostupnost a kvalitu připojení na stavbě, stejnou rychlost přenosu přijímání i odesílaní dokumentů a zajistí vám dostupnost k veškeré stavební dokumentaci a možnost vzdálené komunikace mezi stavbou, projektovou kanceláří, investorem a subdodavateli.

Efektivní komunikace na stavbě
Efektivní řízení velké stavby je pro každou stavební firmu naprosto klíčové, ale také časově velmi náročné. Nejčastější formou jsou pravidelné kontrolní dny, kdy se sejdou všichni, kdo se na řízení stavby podílejí, a společně revidují již realizované úkoly nebo plánují další kroky. Takové cestování ale mnohdy nemusí být efektivní. Videokonference je moderní způsob komunikace, který je v mnoha ohledech schopen nahradit osobní setkání, a díky kterému ušetříte nejen čas, ale i náklady na cestování.

Bezpečný server na míru s kapacitou podle vašich potřeb
Ukládání a sdílení všech dokumentů rozsáhlých stavebních projektů (smlouvy, povolení, detailní projektová dokumentace, fotografie, architektonické studie) vyžaduje nemalou kapacitu serverů. A když se v sezóně zahájí více projektů najednou, je potřeba jejich kapacitu ještě navýšit. Po dokončení stavby, kdy jsou dokumenty archivovány, zůstává mnohdy tato kapacita nevyužitá, a přesto za ni musíte platit. Vodafone nabízí skvělou možnost pružně upravovat využívanou kapacitu na virtuálním serveru na základě vaší aktuální potřeby. Vše si můžete nastavit jednoduše sami díky online portálu a hlavně platíte jen za kapacitu, kterou skutečně využíváte. Server navíc můžete využít i k online sdílení stavební dokumentace. Pro každý projekt si můžete na virtuálním serveru vytvořit zabezpečené prostředí a v okamžiku, kdy se ve složce některý dokument změní, přijde všem, kteří do ní mají povolený přístup, upozornění a umožní všem včas reagovat na změny.

Využijte stavební techniku na maximum
Na stavbě je potřeba mít techniku, stroje i auta pod kontrolou a vědět, že jsou využívány efektivně. I v této oblasti najdete řešení u Vodafonu. Díky jednoduchému zařízení, které připevníte silným magnetem na potřebné místo, máte aktuální přehled o tom, kde se sledovaná technika nachází a jak je využívána. V případě, že opustí nastavenou zónu, dostanete upozornění a můžete si hned ověřit, zda je její pohyb v souladu s plánem. V případě prostojů je možné techniku operativně přesunout na jinou stavbu a optimalizovat tak náklady.

Provoz nákladních aut i technika na stavbě pod kontrolou
Nemalou položku v rozpočtu stavby hraje i nákladní doprava. Její rozsah není lehké určit a objevují se komplikace s využitím a počtem potřebných nákladních vozidel. Developer, který je zodpovědný za investice do celého projektu, chce mít tyto náklady pod kontrolou.. S praktickým řešením od Vodafonu můžeme monitorovat aktuální polohu a sledovat otáčky motoru jednotlivých nákladních aut. Uvidíte, kdy bylo auto v pohybu, po jaké trase jelo nebo kdy a jak dlouho běžel motor naprázdno. Budete tak mít lepší přehled, které vícenáklady jsou oprávněné. . Toto řešení navíc můžete využít i v případě krádeží paliva z nádrží zaparkovaných strojů. Vodafone vám prostřednictvím palivových tyčí nainstalovaných přímo v nádrži pomůže sledovat obsah nádrže a zašle upozorňující SMS v okamžiku, kdy dojde k rychlému poklesu paliva. Navíc tak ochráníte nejen palivo, ale i stroje jako takové.