Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vlna masivní výměny oken s plastovým rámem je za námi, ale ty důsledky…

Po masivní vlně výměny dřevěných oken za plastová v nedávné minulosti jste se určitě setkali i s jejími přímými následky – vznikem plísní zejména v oblasti okenních otvorů, případně v rozích místností. Příčinou byla nadměrná vlhkost uvnitř konstrukce. Jak to tedy s tím „dýcháním“ domu vlastně je?


Kdy dům „dýchá“?

První je potřeba interiér dostatečně provětrávat právě z ohledu na zdraví jeho uživatelů. Mnozí jste třeba zaznamenali nutnost častějšího větrání i v době koronavirové karantény, kdy naše příbytky a domácnosti čelily zatěžkávající zkoušce v podobě soustavného pobytu všech členů domácnosti. Vlastní konstrukci domu ale neškodí ani tak koncentrace vydýchaného vzduchu v podobě CO2 jako spíš vlhkost. Zejména její hromadění v konstrukci. Kondenzace vlhkosti je pak přímo zodpovědná za vznik plísní, hub, koroze apod. a následně vede ke snížení statických a tepelněizolačních vlastností stavby a v konečném důsledku ke zkrácení její životnosti. Záměrně nepíšeme, že z netěsné stavby uniká teplo. Dnes spíše pociťujeme jako problém přehřívání domu, z něhož v létě naopak uniká chlad a stavba se přehřívá. Obojí způsobuje zvýšení nákladů, a to na vytápění, a i na ochlazování stavby.

02

Utěsnit na pravém místě

Utěsnit dům je ze všech zmíněných důvodů více než žádoucí. Základem je projekt – který navrhne obálku jako spojitou, bez přerušení. Důležité je zvolit vhodný vzduchotěsný materiál.

03

Brzdy, co se nezadřou

Modernějším způsobem je umožnit páře odchod z domu na molekulární úrovni – difúzně stěny otevřít. Místo parozábrany se používá tzv. parobrzda, která propouští molekuly vody z vnitřku budovy ven. Protože se trochu vlhkosti dostává k nosné (zpravidla dřevěné) konstrukci, musí být z vnější strany stěny umožněno její následné odpařování. Veškeré vnější vrstvy stěny a zejména tepelné izolace musí být paropropustné. Zásadní chybou by bylo použití např. polystyrenu, je nutné instalovat prodyšné izolanty. I omítka musí být paropropustná. Jako mimořádně vhodná se jeví parobrzdný systém pro klima s označením Intello Plus v kombinaci se zateplením Climatizerem Plus. Intello Plus je parobrzdou s celosvětově nejvyšším, ve všech klimatických podmínkách účinným, vlhkostně 100násobně variabilním difúzním odporem (dle ročního období – léto/ zima).

A nezapomeňte, dlouhou životnost ověříte nejlépe pomocí blower-door testu. Tak na zdravé dýchání!

www.pro-clima.cz
www.climatizer.cz