Zpět na osobnosti, rozhovory

Václav Dašek

25. května 2012
Petr Zázvorka

?Českou vysokou školu technickou, a to obor stavebního inženýrství, absolvoval jsem v letech 1909-1910 a jak na střední, tak i na vysoké škole vykazoval jsem vždy skoro ze všech předmětů výborný prospěch a rovněž obě státní zkoušky složil jsem s vyznamenáním, při kteréžto poslední bylo mně přisouzeno vyznamenání ze stavitelství mostního a vodního,? píše ve své autobiografii vynikající stavební odborník, matematik a pedagog, akademik Václav Dašek (18. února 1887 - 13. srpna 1971).

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Po absolvování vojenské služby byl v březnu 1911 přijat inženýr Dašek do Vodního družstva Jasená, kde měl na starosti vedení melioračních a regulačních prací, kterými se družstvo zabývalo pod vedením technické kanceláře Rady zemědělské. V roce 1912 přešel do firmy B. Holman a spol. v Hradci Králové, kde byl zaměstnán jako specialista v oboru železobetonových staveb.


Působení v zahraničí
V roce 1913 byl přizván ke spolupráci v Srbsku, kde získal místo samosprávného inženýra v podrinské oblasti v Šabaci. Podle svých slov měl za úkol zejména projektování a rekonstrukce četných, do té doby hlavně dřevěných mostů, jež byly stále více nahrazovány železobetonovými nebo kamennými mosty, zejména v souvislosti s výstavbou nových silnic. Ve službách pro srbskou, později jugoslávskou vládu pracoval mimo jiné jako inspektor staveb až do roku 1924, kdy mu byl na vlastní žádost umožněn návrat do ČSR. V průběhu první světové války, po obsazení Srbska, se zdržoval v Ženevě, kde pomáhal Srbskému červenému kříži. Byl vyznamenán řádem sv. Sávy 5. stupně, který převzal z rukou krále Alexandra I.