Zpět na materiály, výrobky, technologie

Úpravou pitné vody a vlastní výrobou vodárenských zařízení se zabýváme přes 20 let

Společnost VODASERVIS s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou od roku 2002 úspěšně pomáhá obcím, firmám a domácnostem při řešení problémů s pitnou vodou. Se zařízeními pod značkou VODASERVIS se dnes setkáte na mnoha vodárnách po celé České republice. Pro zákazníky firma navrhuje a dodává technologické celky úpraven vod včetně automatizace provozu a telemetrie, nabízí hydrogeologické práce i vlastní technologickou projekci. Dlouhodobě spolupracuje s projektanty vodohospodářských staveb a provozovateli veřejných vodovodů.


Společnost VODASERVIS s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou od roku 2002 úspěšně pomáhá obcím, firmám a domácnostem při řešení problémů s pitnou vodou. Se zařízeními pod značkou VODASERVIS se dnes setkáte na mnoha vodárnách po celé České republice. Pro zákazníky firma navrhuje a dodává technologické celky úpraven vod včetně automatizace provozu a telemetrie, nabízí hydrogeologické práce i vlastní technologickou projekci. Dlouhodobě spolupracuje s projektanty vodohospodářských staveb a provozovateli veřejných vodovodů.

Kromě výroby nerezových tlakových filtrů TVK, se kterou společnost začínala, dnes VODASERVIS nabízí kompletní realizace vodárenských technologií. Společnost se zaměřuje zejména na úpravu pitné vody z podzemních i povrchových zdrojů. Zákazníkům nabízí osvědčené technologie na úpravu pitné vody společně s instalací, zárukami za kvalitu a dalšími službami jako jsou montáže trubních rozvodů a přečerpavacích stanic, vystrojení vodojemů a vodoměrných šachtic, technologický dozor, servis a pravidelná kontrola zařízení ve vodojemech a úpravnách.

Jak zajistit kvalitní pitnou vodu bez pesticidů, uranu a dalších nežádoucích látek?

V současné době se některé obce a firmy potýkají, např. při zřízení nového posilujícího zdroje vody, se zvýšenými hodnotami nežádoucích látek v pitné vodě. Kromě pro­blémů se železem či manganem patří mezi časté jevy i výskyt pesticidů ve vodě. Pesticidy se bohužel dostávají jak do povrchových vod, tak i do vod podzemních, kde se stávají pro člověka nebezpečnými. Pro jejich odstranění se nejčastěji používá technologie sorpce na aktivním uhlí, jenž umožňuje absorbovat velké množství pesticidních látek, ale zároveň zachovat minerální složení vody, např. pomocí nerezového tlakového filtru TVK U.

V surové vodě se v některých oblastech ČR mohou objevovat i zvýšené hodnoty uranu. Technologie odstranění uranu z pitné vody založená na iontové výměně spočívá ve využití tlakové filtrace na nerezových tlakových filtrech TVK I od společnosti ­VODASERVIS se speciální ionexovou náplní. Na této náplni dojde k záchytu uranu a místo něj je do vody uvolňován vodík. Tento princip iontové výměny se dlouhodobě jeví jako nejvýhodnější, a to navíc bez negativní produkce radioaktivních odpadních vod.

Z vody lze odstranit i další nežádoucí látky jako jsou huminové látky, CHSK, mikrobiální znečištění, upravit parametr barvy apod. tak, aby voda odpovídala normám pro pitnou vodu. Toho lze dosáhnout například díky moderní technologii nanofiltrace od společnosti VODASERVIS, která je z pohledu provozu a zátěže na životní prostředí lepším řešením než starší technologie úpravy vody.

Aby byl proces úpravy vody účinný a efektivní, je nutné vždy správně navrhnout typ, velikost a umístění filtračního zařízení v rámci technologie úpravy vody. Díky dlouholetým zkušenostem je společnost VODASERVIS připravena Vám nabídnout své odborné služby a pomoc s úpravou vody.

Zdroj: VODASERVIS