Zpět na materiály, výrobky, technologie

Udržitelné řešení nízké krycí vrstvy výztuže

1. října 2021
PR článek

Nízká krycí vrstva výztuže je spojená především se starými železobetonovými konstrukcemi. Článek popisuje náhradu chybějící krycí vrstvy pomocí inovativní cementové membrány s důrazem na trvalou udržitelnost ve stavebnictví. Od uvedení na trh byl tento materiál aplikován již na 1 milion m2 a ušetřil tak 1,7 milionu kg CO2.


Beton má v železobetonové konstrukci úlohu statickou i ochrannou. Vysoká alkalita cementového tmele brání korozi výztuže. Vlivem dlouhodobého působení vzdušného CO2 dochází k postupné degradaci betonové konstrukce. Tento jev se nazývá karbonatace betonu. V dopravních stavbách a tam, kde se po­­užívají rozmrazovací soli, je častou příčinou koroze výztuže pronikaní chloridů k výztuži, což narušuje pasivní vrstvu a způsobuje tzv. chloridovou korozi. Ta je násobně rychlejší než koroze způsobená karbonatací.

Krycí vrstva výztuže
U nových železobetonových konstrukcí je ochrana výztuže zajištěna dostatečně silnou krycí vrstvou betonu, která je navržena s ohledem na agresivitu prostředí a životnost podle Eurokódu 1992-1-1. Co ale v případě sanace starších staveb, u kterých je výztuž uložená mělce a nesplňuje tak požadavky norem? Vhodným řešením je použití ochranného systému s vysokým odporem vůči pronikání CO2, přičemž v praxi se osvědčily pružné polymer-cementové membrány, které jsou propustné pro vodní páry.

Jednosložková pružná cementová membrána MasterSeal 6100 FX díky lehkému recyklovanému plnivu nabízí oproti běžným stěrkám až 45 % úsporu materiálu, lze ji nanášet v 1–2 pracovních krocích, odpadá nutnost sjednocujícího nátěru. Celý aplikační postup je tak jednodušší, rychlejší a především levnější. Dvoumilimetrová vrstva membrány zajišťuje stejnou ochranu proti průniku CO2 jako 400 mm betonu. Postup karbonatace je na takto ošetřené konstrukci de facto zastaven. Díky nepropustnosti membrány pro vodu a chloridy je účinně bráněno i chloridové korozi výztuže. Cementová membrána je vysoce pružná i při nízkých teplotách, souvislost vrstvy je zaručena i při vzniku statických nebo dynamických trhlin v podkladu až do šířky 2 mm.

Úspora nákladů a emisí CO2
Alternativní řešení nacházejí uplatnění pouze tehdy, pokud dávají ekonomický smysl. Pokud srovnáme náklady na materiál a jeho aplikaci dvou variant řešení nízkého krytí, pak použití membrány MasterSeal 6100 FX v tl. 2 mm se vyplatí jako náhrada krycí vrstvy od 10 mm výše. Oproti 30 mm vrstvě dodatečně aplikované malty je úspora nákladů již 50 %. Kromě úspory investičních nákladů má řešení s MasterSeal 6100 FX také významně nižší environmentální dopad. Pro 2 mm vrstvu je zapotřebí pouze 1,9 kg materiálu na 1 m2, oproti tomu na 30 mm vrstvu je zapotřebí 55 kg malty.

Na základě kalkulací nákladů životního cyklu pro výstavbu nádrže vodní elektrárny spočítala společnost TÜV Rheinland úsporu celkových nákladů při použití membrány MasterSeal 6100 FX ve výši 25 % a úsporu emisí CO2 ve výši 60 % ve srovnání s běžnými pružnými cementovými stěrkami.

Oblasti použití
Membrána MasterSeal 6100 FX se používá pro zvýšení krycí vrstvy a pro hydroizolaci všech typů betonových konstrukcí:
■ dopravní stavby: mosty, opěrné zdi, tunely;
■ vodohospodářské stavby: nádrže, hráze, zavlažovací kanály;
■ průmyslové stavby: výrobní a skladovací haly, průmyslové konstrukce;
■ pozemní stavby: parkovací domy, rezidenční stavby, izolace spodní stavby;
■ podzemní stavby: tunely, podchody, kolektory.

Membránu lze s výhodou použít také pro řešení nízké krycí vrstvy nových železobetonových konstrukcí, způsobené chybami při instalaci bednění, distančních prvků i samotné výztuže.

Text Ing. Petr Martínek
Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Celoplošná aplikace membrány MasterSeal 6100 FX (světle šedá) na estakádu Bazaly v Ostravě (celkem 20 000 m2)
Celoplošná aplikace membrány MasterSeal 6100 FX (světle šedá) na estakádu Bazaly v Ostravě (celkem 20 000 m2)
Aplikace membrány MasterSeal 6100 FX na stěny a dno nové vodní nádrže o kapacitě 70 000 m3 na ostrově Madeira
Aplikace membrány MasterSeal 6100 FX na stěny a dno nové vodní nádrže o kapacitě 70 000 m3 na ostrově Madeira