Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 09/2021

Právě vychází časopis Stavebnictví 09/2021.
Mimo jiné si v něm můžete přečíst tyto články:

Sanace a zpevnění svislých zděných konstrukcí
Dosažení optimálních podmínek pro průběh vzájemné interakce injektážní látka – injektovaný materiál vyžaduje dosažení spolehlivého transportu injektážní látky do pórové struktury materiálu. (foto: archiv prof. Ing. Jiřího Witzanyho, DrSc., dr.h.c. a Ing. Radka Ziglera, Ph.D.)

Přeložka kanalizační stoky pod Novou Waltrovkou
Při výstavbě administrativního areálu Nová Waltrovka bylo třeba dočasně přeložit stávající hlavní kanalizační stoku. Po zprovoznění Radlické radiály se z ní stane stoka s převahou průtoku splaškových vod. (foto: Metrostav a.s., divize 1)

Výstavba lávky v Nymburce
Lávka v Nymburce se štíhlou obloukovou konstrukcí o hlavním rozpětí 103 m má být dokončena v listopadu 2021. Přesun a zdvih jejího konstrukčního dílu hmotnosti 360 t přilákal odbornou i laickou veřejnost. (foto: HTCZ a.s.)

Superštíhlé mrakodrapy v New Yorku
Fenomén superštíhlých konstrukcí na Manhattanu v současnosti ztělesňuje dominanta města, věž Central Park Tower. Článek odhaluje ekonomické souvislosti horečného budování miliardářských mrakodrapů. (foto: Gary Hershorn)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 11. října 2021.