Zpět na stavby

Tunelový komplex Blanka - aktuality z výstavby, leden 2011

16. února 2011
Jakub Karlíček

Po delší době přinášíme fotoreportáž z výstavby Městského okruhu v Praze mezi křižovatkami Malovanka a Pelc-Tyrolka. V obecném povědomí je tento úsek známý spíše jako Tunelový komplex Blanka, ačkoli tunelový úsek je pouze součástí souboru staveb. Ten je tvořen stavbami 0065 Strahovský tunel, 2B etapa (mimoúrovňová křižovatka Malovanka a navazující úsek hloubených tunelů), 9515 Myslbekova-Prašný most, 0080 Prašný most-Špejchar a 0079 Špejchar-Pelc-Tyrolka. V současnosti probíhají práce na všech staveništích po celé trase.


Křižovatka Malovanka je v současné době téměř dokončena.
¤ Křižovatka Malovanka je v současné době téměř dokončena. Dokončuje se výjezdová rampa z tunelu Blanka směr Břevnov. Provoz v křižovatce je veden v provizorních trasách, aby bylo možné funkčně propojit Strahovský tunel s povrchovou komunikační sítí.


Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).