Zpět na stavby

Tunelový komplex Blanka - 11/2008

9. ledna 2009
Jakub Karlíček

Fotoreportáž


Staveniště Troja

Staveniště Troja, letecký snímek (07/2008)
¤ Staveniště Troja, letecký snímek (07/2008)

Staveniště Troja, schéma s vyznačením postupu prací
¤ Staveniště Troja, schéma s vyznačením postupu prací. Bílá - hloubené tunely; červená - dokončené hrubé konstrukce; šedá - konstrukce v současné době realizované.

Staveniště Troja, hotová konstrukce výjezdové rampy v dilatacích 3 a 4
¤ Staveniště Troja, hotová konstrukce výjezdové rampy v dilatacích 3 a 4

Staveniště Troja, jáma č. 1 s portály ražených tunelů
¤ Staveniště Troja, jáma č. 1 s portály ražených tunelů

Staveniště Troja, těžení na úroveň technických kanálů pod vozovkou
¤ Staveniště Troja, těžení na úroveň technických kanálů pod vozovkou

Staveniště Letná

Staveniště Letná, letecký snímek (07/2008)
¤ Staveniště Letná, letecký snímek (07/2008)

Staveniště Letná, schéma s vyznačením postupu prací
¤ Staveniště Letná, schéma s vyznačením postupu prací. Bílá červený rám - hloubené tunely v otevřené stavební jámě; šedá žlutý rám - hloubené tunely budované metodou podzemních konstrukčních stěn; červená - dokončené hrubé konstrukce; žlutá - dokončené konstrukce stěn a stropu; šedá - konstrukce v současné době realizované.

Staveniště Letná, betonáž stropní desky dilatace 10
¤ Staveniště Letná, betonáž stropní desky dilatace 10

Staveniště Letná, výstavba hloubených tunelů v otevřené jámě
¤
Staveniště Letná, výstavba hloubených tunelů v otevřené jámě

Staveniště Letná, výjezdová rampa 2, dilatace R1
¤ Staveniště Letná, výjezdová rampa 2, dilatace R1

Staveniště Letná, výztuž s bedněním spodní desky dilatace 17
¤ Staveniště Letná, výztuž s bedněním spodní desky dilatace 17

Staveniště Letná, výztuž spodní desky dilatace 17, v pozadí dilatace 15
¤ Staveniště Letná, výztuž spodní desky dilatace 17, v pozadí dilatace 15

Staveniště Hradčanská

Staveniště Hradčanská, celkový pohled od Špejcharu
¤ Staveniště Hradčanská, celkový pohled od Špejcharu

Staveniště Hradčanská, bourání dočasně zrušeného podchodu metra
¤ Staveniště Hradčanská, bourání dočasně zrušeného podchodu metra

Staveniště Hradčanská, zemní práce v prostoru jámy pro dilatační díl C
¤ Staveniště Hradčanská, zemní práce v prostoru jámy pro dilatační díl C

Staveniště Hradčanská, vodicí zídky pro podzemní stěny dilatačního dílu B
¤ Staveniště Hradčanská, vodicí zídky pro podzemní stěny dilatačního dílu B

Staveniště Hradčanská, příprava výztuže lamely podzemní stěny
¤ Staveniště Hradčanská, příprava výztuže lamely podzemní stěny

Staveniště Hradčanská, celkový pohled od Prašného mostu
¤ Staveniště Hradčanská, celkový pohled od Prašného mostu