Zpět na informační servis

Tři vítězné tituly a devět dalších cen. Tak dopadla letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje.

15. září 2022
Text redakce

Plzeň, 13. září 2022 – Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala tři stavební díla – bytový dům v Jetelové ulici v Plzni, rekreační objekt Útulnoff v Milínově a veřejný prostor u plzeňského nádraží Paluba Hamburk. Oceněny byly také další nominované stavby. Cenu veřejnosti si za největší počet hlasů v internetovém hlasování vysloužila přeměna nevyužívaných prostor u plzeňského parku Homolka na kavárnu, která byla ohodnocena i Cenou poroty. Hejtman Plzeňského kraje udělil ocenění obnově Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které soutěž zaštiťuje, si odnesla revitalizace a rekonstrukce brownfieldu v areálu hospodářského dvora v památkově chráněné tvrzi v Bělé nad Radbuzou.

Z 19 nominovaných staveb vybrala odborná porota tři díla, jimž udělila titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021. Za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení objektu v prostoru významné rezidenční čtvrti města byl v kategorii Staveb pro bydlení vítězem zvolen Bytový dům Jetelová v Plzni. Dřevostavba u Milínova nazvaná Útulnoff, určená pro ubytování hostů a zařazená do kategorie Sportovních a volnočasových staveb, získala vítězný titul za netradiční řešení, které svým usazením i hmotovým pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. Titul Stavba roku Plzeňského kraje získalo také prostranství  Paluba Hamburk před plzeňským nádražím, a to za inovativní přístup, který znamená pro Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.

Cenou poroty ohodnotili její členové zdařilou rekonstrukci u parku Homolka v Plzni, kde z původních veřejných záchodků vznikla vyhledávaná kavárna s terasou, a to díky radikální proměně nevzhledného objektu na jedno z nejnavštěvovanějších míst v této části města. Porota vyzdvihla také propojení zdařilého interiéru s venkovním posezením, které přispívá ke kultivaci okolního veřejného prostoru. Oblibu tohoto místa dokládá i vítězství v internetovém hlasování, díky němuž si Kavárna u parku Homolka v Plzni ze soutěže odnesla také Cenu veřejnosti, kterou předal zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware s.r.o., partnera soutěže. „Od té doby, co žiju v Plzni, mohu sledovat, kolik se toho dělá pro město a jeho okolí. Jsem rád, že se v našem kraji hodnotí a poté oceňují nové stavební počiny. Tentokrát získala nejvíce hlasů veřejnosti rekonstrukce v parku Homolka. Jedná se o mimořádný projekt, který spolu s mnoha dalšími přispívá k pozitivnímu vývoji regionu. Tato kavárna je mým tajným tipem pro všechny, kdo si rádi dopřejí dobrou kávu a zákusky domácí výroby. Zároveň je centrem pro setkávání příznivců kultury a sportu," míní Stephan Kronmüller.

Celkem čtyřem stavbám odborná porota udělila Čestná uznání. Hasičské zbrojnici Chodský Újezd v části Nahý Újezdec za hmotově a materiálově netradiční pojetí stavby občanské vybavenosti, Požární zbrojnici Letiny za originální přístup k řešení kompozice hmot a zdařilému začlenění do měřítka obce, Revitalizaci katedrály sv. Bartoloměje v Plzni za příkladnou, náročnou a svým rozsahem ojedinělou revitalizaci unikátní sakrální stavby a Nové ulici Na Sudech v Plzni za příkladnou realizaci důležité stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy.

„Jak je zřejmé z množství oceněných staveb, porota neměla vůbec lehký úkol vybírat z tolika povedených děl,“ vysvětluje její předseda Ing. arch. Miloslav Michalec. „Všechny nominované stavby byly zkolaudované nebo zprovozněné v loňském roce, který byl pro stavebnictví velmi náročný. To se však na těchto dílech nijak nepodepsalo, naopak jejich nesporná kvalita nás vedla k udělení Titulu Stavba roku Plzeňského kraje ve třech kategoriích a rozhodli jsme se docenit i několik dalších staveb,“ dodává.

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si ze soutěže odnesla Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. „Obnova a zachování kulturních památek patří k odkazu budoucím generacím. A pokud se Plzeňský kraj může připojit alespoň dotací, jako tomu bylo v případě obnovy Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, je to správná cesta,“ říká hejtman Rudolf Špoták. „Velmi si ceníme celkového přístupu k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera, která velmi dobře navazuje na zdařilé úpravy okolních objektů s ohledem na to, že kostel je neodmyslitelnou součástí celého komplexu. Díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a množství odborných konzultací s předními českými odborníky se kostel stal významným středem plaského kláštera.“

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu letos putovala Revitalizaci a rekonstrukci brownfieldu v areálu hospodářského dvora v tvrzi Bělá nad Radbuzou. Cenu předal náměstek sekce pro řízení Eduard Muřický. „Ministerstvo průmyslu a obchodu je spoluautorem Národní strategie regenerace brownfieldů 2019–2024, která nastavuje za pomoci koordinované podpory ze strany státní a veřejné správy podmínky pro regeneraci průmyslových i ostatních typů brownfieldů, a tím i pro zvýšení kvality urbanizovaného prostředí a zlepšení socioekonomického rozvoje postižených regionů,“ popisuje Eduard Muřický. „Cena Ministerstva průmyslu a obchodu byla proto udělena Areálu hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou za záchranu objektu v areálu chátrajícího bývalého hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde jedinečný prostor pro komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz objektu, interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu.“

Předávala se také Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kterou si odnesla Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Svoji cenu vyhlásila i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V samostatné, současně probíhající soutěži získala Cenu ČKAIT ulice Na Sudech v Plzni, v soutěži ČKAIT projekt nazvaný I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká,

2. etapa. „Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2021 byla udělena odbornou porotou za dynamické vyřešení projektu, který vymodeloval průnik vytížené silniční křižovatky ve směrech Bolevec, Roudná, Doubravka a elegantně se protnul s železničním koridorem. Projekt tak pomáhá zvládat velkou dopravní zátěž v daném místě mezi severním předměstím a východní částí města Plzně. Stavebník promyšleně a šetrně vyřešil logistiku všech postupů a celou realizaci projektu provedl za velmi malého omezení provozu. Celý nový koridor významně odklonil dopravu z největšího sídliště Lochotín i od Boleveckého rybníka a zároveň i od průjezdu centrem města,“ říká Luděk Vejvara, předseda výboru ČKAIT pro oblast Plzeň.

Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné na www.stavbarokupk.cz.

Kontakt pro média:
Hana Kulawiaková
E-mail: hana@stavbarokupk.cz
Tel.: 606 665 771
 

Koordinátor soutěže:
Ingrid Havránková
E-mail: ingrid@stavbarokupk.cz
Tel.: 725 745 788

Přehled oceněných prací

TITUL STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2021

Bytový dům Jetelová, Plzeň (kat. C)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení objektu bytového domu v prostoru významné rezidenční čtvrti města.

Útulnoff, Milínov (kat. F)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je udělen za netradiční řešení rekreačního objektu, které svým usazením i hmotovým pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. Třebaže se jedná o malou stavbu, přístup k návrhu i k výsledné realizaci je následováníhodný.

Paluba Hamburk - revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň (kat. G)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je projektu udělen za inovativní přístup k řešení podobných „neřešitelných“ městských prostorů a jeho realizaci. Tento městský zásah znamená pro Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.

CENA POROTY

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků (kat. B)
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává za radikální proměnu nevzhledného objektu na jedno z nejnavštěvovanějších míst v této části města. Na zdařilé řešení interiéru navazuje venkovní posezení, které svou podobou přispívá ke kultivaci okolního veřejného prostoru.

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY

Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec (kat. A)
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a materiálově netradiční pojetí stavby občanské vybavenosti, která se zároveň stala dominantou dotčené části obce.

Požární zbrojnice Letiny (kat. A)
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální přístup k řešení kompozice hmot novostavby, jejich zdařilému začlenění do měřítka obce a urbanistickému zacelení proluky po demolici.

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni (kat. B)
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou, náročnou a svým rozsahem ojedinělou revitalizaci, která unikátní sakrální stavbu uchová v plné kráse pro další generace.

Nová ulice Na Sudech, Plzeň (kat. D)
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou realizaci důležité stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy. Komunikace uvolní stávající přetížené části dopravního systému a podstatně zvýší jeho komfort.

CENA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (kat. B)
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za komplexní rekonstrukci a zejména za odvážné a zdařilé zpřístupnění románského portálu evropského významu, které s sebou neslo důležité zvažování různých hledisek a přístupů k obnově, monitoringu i prezentaci této vzácné památky.

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou (kat. B)
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za záchranu objektu v areálu chátrajícího bývalého hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde jedinečný prostor pro komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz objektu, interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu.

CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ

Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň (kat. A)
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za funkční a záměrně jednoduché nerušivé doplnění části Fakultní nemocnice pro pacienty všech psychiatrických diagnóz.

Psychiatrická klinika přinesla pacientům Plzeňského kraje mnohem vyšší komfort a vytvořila bezpečné a klidné terapeutické prostředí.

CENA VEŘEJNOSTI

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků (kat. B)
Cenu veřejnosti získala Kavárna u parku Homolka v Plzni za nejvyšší počet hlasů v internetovém hlasování na www.stavbarokupk.cz.

SAMOSTATNÁ SOUTĚŽ – CENA ČKAIT

Projekt I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa
Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2021 byla udělena odbornou porotou za dynamické vyřešení projektu, který vymodeloval průnik vytížené silniční křižovatky ve směrech Bolevec, Roudná, Doubravka a elegantně se protnul s železničním koridorem. Projekt tak zvládl velkou dopravní zátěž. Stavebník promyšleně a šetrně vyřešil logistiku všech postupů a celou realizaci projektu provedl za velmi malého omezení provozu. Celý nový koridor významně odklonil dopravu z největšího sídliště Lochotín i od Boleveckého rybníka a zároveň i od centra města Plzně.

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je Plzeňský kraj. Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení,
D/ Dopravní a inženýrské stavby,
E/ Průmyslové stavby,
F/ Sportovní a volnočasové stavby,
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

Odborná porota:
Ing. arch. Karel Hanzlík;
Ing. Milan Froněk;
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka;
Ing. arch. Miloslav Michalec;
Ing. arch. Edita Míková;
Ing. arch. Tereza Nová;
Ing. Jaromíra Škublová.

Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti