Zpět na informační servis

Světový den vody 2022

16. března 2022
Text redakce

Přijměte pozvání na slavnostní setkání vodohospodářů, které se koná při příležitosti Světového dne vody 22. března 2022 od 10:00 hodin v Kongresovém centru Praha.

Program:

09.15 – 10.00   Registrace účastníků
 
10.00 – 10.20   Slavnostní zahájení
                            Ing. Zdeněk Nekula, ministr zemědělství
                            Ing. Bc. Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí
                            RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva SVH ČR, z.s.
 
10.20 – 10.40   Současný stav vodního hospodářství z pohledu SVH ČR, z.s.
                            RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva SVH ČR, z.s.
 
10.40 – 11.00   Aktuální problémy oboru vodovodů a kanalizací z pohledu SOVAK ČR
                            Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR
 
11.00 – 11.50   Přestávka s občerstvením
                            Tisková konference - bude zařazena dle aktuálních časových možností ministra
                            zemědělství a ministryně životního prostředí
 
11.50 – 12.10   Aktuální informace o vodním hospodářství v působnosti resortu MZe
                            Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra pro řízení sekce vodního hospodářství

12.10 – 12.30   Aktuální info MŽP o přípravě OPŽP 2021 – 2027 a zaměření programů v oblasti
                            „vody“
                            Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí
 
12.30 – 13.10   Vyhlášení výsledků soutěže Vodohospodářská stavba roku 2021
 
13.10 – 14.00   Diskuse a raut
 
Kontaktní adresa
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4
150 50 Praha 5
tel.: 604 182 894
e-mail: hojerova@vrv.cz