Zpět na informační servis

Svět skla oslaví v Düsseldorfu 25. výročí

14. června 2018
Text redakce

Od 23. do 26. října 2018 se v Düsseldorf potká celý sklářský svět na nejdůležitější akci tohoto oboru. Veletrh glasstec 2018 oslaví v tomto roce 25. výročí a předvede opět v obsáhlé šíři veškeré novinky, trendy a řešení, v kombinaci s odborně fundovaným doprovodným programem z vědy a praxe.

?I 25. ročník veletrhu glasstec bude udávat směr budoucnosti sklářského oboru. Vystavovatelé z celého světa představí odborným návštěvníkům svoje novinky a široce zaměřený doprovodný program nabídne exkluzivní pohled do všech oblastí. To umožní účastníkům glasstecu být rozhodující krok napřed. Proto je a zůstane tento veletrh nejdůležitějším veletrhem ve své branži na světě,? říká Joachim Schäfer, obchodní náměstek pořadatelské veletržní správy Messe Düsseldorf.

V roce 2016 byl veletrh glasstec s více jak 1230 vystavovateli z 50 zemí největší a nejvýznamnější odbornou přehlídkou sklářského oboru. Přes 40 100 návštěvníků (z 121 zemí) využilo nabídky z oblasti výroba skla, zpracování a zušlechťování skla, řemeslná výroba, architektura/stavba, okna/fasáda, jakož i široké nabídky pořádaných konferencí. Vysoká mezinárodní účast odborníků se stala s 77 procenty ve sklářském oboru celosvětově zatím nepřekonanou metou. 86 procent návštěvníků uvedlo, že se ve svých firmách spolupodílejí na rozhodovacích procesech.

Zvláštní přehlídka ?glass technology live?
Hlavním bodem doprovodného programu bude v hale 11 zvláštní přehlídka ?glass technology live?. Nově ji bude v roce 2018 organizovat sdružení vysokých škol. Technické univerzity z Darmstadtu, Delftu, Drážďan a Dortmundu budou prezentovat ?the hub@glasstec?. Tematické spektrum zasahuje do různých odvětví a ukazuje perspektivní exponáty z oblastí: technologie, výroba a použití skla. Představeny budou řešení z těchto oblastí:
  • interaktivní fasády a display glass
  • energie a výkonnost
  • konstruktivní sklo: masivní sklo a tenké sklo
  • nové technologie
Další informace k ?glass technology live? naleznete na:
www.glasstec.de/1530 a www.glasstec-online.com/2530

Konference veletrhu glasstec: všechny konference pod jednou střechou
Projekt ?glasstec conference? v hale 10 spojuje špičkové přednášky, prohlubuje zákulisní vědomosti o exponátech zvláštní přehlídky ?glass technology live? a snaží se ještě více sblížit teorii s praxí. Technologická konference ?function meets glass? se uskuteční již v pondělí před zahájením samotného veletrhu. Témata výroba skla a trhy odprezentují v úterý partneři HVG-DGG (Hutně-technické sdružení německého sklářského průmyslu, Německá sklo-technická společnost (DGG) a Spolkový svaz sklářského průmyslu (BV Glas). Nové a budoucí technologie zpracování tvoří tematické těžiště středečního programu. Poprvé se ve středu uskuteční nová akce ?Daylight by EuroWindoor?. Obsahově se bude jednat o novinky z oblasti základy a plánování využívání denního světla v budovách. V rámci mezinárodního kongresu architektů budou ve čtvrtek dopoledne prezentovat přednášející z renomovaných architektonických kanceláří své projekty a realizace spojené se sklem. Tento mezinárodní architektonický kongres se uskuteční pod vedením Komory architektů Severního Porýní-Vestfálska. Účastnický poplatek činí 49 € a opravňuje k dvoudennímu vstupu na veletrh. Až do konce veletrhu glasstec bude program konferencí včetně vědecké konference engineered transparency zcela ve znamení výzkumu. Zahraniční vědečtí pracovníci budou diskutovat ve čtvrtek a pátek o vývoji a trendech v oblasti konstruktivních staveb s použitím skla.

Informace ke konferencím veletrhu glasstec naleznete zde:
www.glasstec.de/konferenz a www.glasstec-online.com/conference

START-UP ZÓNA a BMWi podpora pro mladé a začínající firmy
Mladé, mezinárodní firmy mají v hale 10 možnost prezentovat své nápady vysoce odbornému publiku, mohou navazovat kontakty, budovat propojení na další firmy a setkat se s velkým počtem osob s rozhodovacími pravomocemi (86 % z 40 105 návštěvníků v roce 2016). Jedním z výrazných znaků veletrhu glasstec je vysoká míra připravenosti účastníků investovat. Další informace k Start-up zóně naleznete na:
www.glasstec.de/startup a www.glasstec-online.com/start-up
Šanci se na veletrhu glasstec 2018 prezentovat německému i mezinárodnímu publiku bude umožněna také mladým německým firmám, a to díky účasti na společné expozici BMWi. Stejně jako je tomu v případě mnoha dalších akcí veletržní společnosti Messe Düsseldorf, je ze strany Ministerstva energetiky a hospodářství (BMWi) zařazen i veletrh glasstec do seznamu významných mezinárodních veletrhů. Zařazení do tohoto seznamu umožňuje mladým inovativním firmám čerpat v rámci programů ministerstva úhradu nákladů spojených s účastí na veletrhu až do výše 60 procent.

Řemeslo LIVE: zúčastnit se a objevit něco nového
?Zentrum Handwerk? (Centrum řemesla) zve návštěvníky k tomu, aby se sami zapojili do procesu zpracování skla a něco si vyzkoušeli. Expozice Spolkového cechovního svazu sklářské řemeslné výroby v hale 9 je v tomto případě tím správným místem. Stejně tak bude v této hale prezentovat zvláštní přehlídka Řemeslo LIVE téma: ?Zpracování skla: ze skladu až po finální produkt?. Na různě prakticky zaměřených stanovištích, které budou znázorňovat celý procesní řetězec, se návštěvníci z oboru zpracování skla dozví, jaké předpoklady, postupy a produkty usnadní zpracování a transport skla. Zde jsou srdečně vítáni všichni zpracovatelé skla, aby se sami chopili nářadí a materiálu.
Centrum řemesla pak zkompletuje zvláštní výstava ?glass art?, která představí umělecké předměty ze skla. Spektrum vystavujících umělců mezinárodních renomovaných galerií představí díla od skleněných baněk přes skulpturální objekty až po malování skla.

Nová soutěž pro mladé zpracovatele skla: ?glasstec Challenge?
Každý učeň 3. ročníku může během veletrhu v rámci daných soutěžních podmínek vyzvat jiného učně a zapojit se na jednotlivých stanovištích do výroby různých exponátů. Hodnocena bude nejen kvalita, ale také délka zpracování, příprava a použití ochranných pomůcek a pracovních oděvů. Na vítěze čekají atraktivní ceny jako například bezplatná účast na seminářích a na dalším vzdělávání v oboru.

Jednoduchá předveletržní příprava
K dalším nabídkám servisu pro vystavovatele a návštěvníky patří například informace o ubytování a příjezdu na veletrh, připravené konkrétní plánky výstavních hal nebo také tipy na návštěvy města Düsseldorf. Mimo to je možné získat na adrese www.glasstec.de vstupenky v předprodeji za zvýhodněné ceny.
eTicket stojí od 38,- € (celodenní vstupenka, na místě 53,- €) dále pak 58,- € (dvoudenní vstupenka, na místě 76,- €) a 90,- € (vstup po celou dobu konání veletrhu, na místě 110,- €) a platí i jako jízdenka MHD k příjezdu na a odjezdu z veletrhu. Pro možnost mobilního přístupu jsou k dispozici stránky veletrhu glasstec v responzivním designu, jakož i aplikace pro iOS a Android.