Zpět na stavby

Stuttgartská televízna veža

Bola to prvá moderná televízna veža na svete a dodnes patrí k najkrajším. Na tento nový typ televíznej veže dostal nápad Prof. Dr.-Ing. Fritz Leonhardt, už v tom čase jeden z najslávnejších stavebných inžinierov v povojnovom Nemecku. Prvýkrát navrhol a skonštruoval vysielaciu vežu, ktorej anténa bola postavená na uzavretej železobetónovej veži.


Prof. Dr.-Ing. Fritz Leonhardt navrhol a skonštruoval vysielaciu vežu, ktorej anténa bola postavená na uzavretej železobetónovej veži a ktorá bola vybavená aj vyhliadkovou plošinou a reštauráciou. Veža, ktorá bola v tom čase vysoká 217 m, stála vysokú sumu – cca 2,2 milióna eur. Za prvých pár rokov pricestovalo do Stuttgartu každý rok viac ako 650 000 návštevníkov, ktorí navštívili túto prvú modernú televíznu vežu na svete.

K histórii veže
Od nápadu až po hlupáka, tak nazvali neprajníci túto stavbu. Elegantný betónový klinec vyčnieva zo zalesneného okraja povodia údolia Stuttgartu, viditeľného z diaľky – televízna veža. Keď bola 5. februára 1956 slávnostne otvorená, so svojou výškou 217 m bola prvou svojho druhu po dizajnovej aj konštrukčnej stránke. Namiesto dovtedy používaných veží s nízkym priehradovým rámom bola použitá štíhla monolitická betónová rúra, ktorá vyvolala výstavbu série betónových veží po celom svete. Čoskoro nebolo väčšie mesto, ktoré by nemalo vlastnú samostatnú televíznu vežu z betónu: napríklad diskovité hlavy hamburgskej veže, vajíčko veže v Norimbergu alebo dokonalá guľa v Berlíne. Vysoko z vyhliadkovej plošiny je pôsobivá panoráma. Konštrukciu, funkciu a estetiku veže charakterizovali štyri základné prvky, každý inovatívny sám o sebe, ale jedinečný svojou kombináciou a materiálom v čase stavby. Základ, vežový hriadeľ, hlava veže a vysielacia anténa.

Základ je neviditeľne zakopaný v zemi a tento kruhový základ s pripevneným kužeľovitým plášťom po prvýkrát zaručuje, že sa veža neprepadne. Šachta veže začína priamo na zemi – žiadne masívne doplnky k základni veže, jej štíhlosť je na svoju dobu nepredstaviteľná. Priemer železobetónovej rúry je určený priestorom potrebným pre dva výťahy, núdzové schody a káble a je približne 5metrovým priemerom v hornej časti veže. Smerom dole sa šachta rozširuje na 10,80 m. Parabetický priebeh stavebných kmeňov sa označuje ako prírodný model. Vo vnútri trubice existujú aj konštruktívne analógie s prírodou.

Relatívne tenkostenná šachta je vystužená priečnymi priedelmi asi každých 10 m. Presne podľa tohto princípu dorastajú bambusové palice do závratných výšok. Zvolila sa kruhová hlavica, ktorej horné poschodie je valcovité, zatiaľ čo tri spodné poschodia sú mierne kužeľovité. Prechod na hriadeľ je tvorený plochým kužeľovitým plášťom. Na zníženie hluku vetra boli hrany skosené. Pre návštevníkov vyhliadkovej terasy to má výhodu v tom, že parapet je sklonený dovnútra, takže citlivým návštevníkom sa nemusí krútiť hlava. Vrchol je z vysielacej antény, ktorá je konvenčne navrhnutá ako oceľový priehradový stožiar, ktorý sedí na šachte veže. Po prvé, kvôli blízkosti televíznej veže k letisku v Stuttgarte požadovalo riadenie letovej prevádzky červeno-bielu farbu šachty veže, ľudovo nazývanú „ponožky samba“. Významný nemecký architekt Erwin Heinte, ktorý sa významnou mierou podieľal na návrhu stuttgartskej televíznej veže, navrhol oveľa efektívnejšie nové typy rotujúcich xenónových svetiel a tvrdohlavo sa ich zastal. Spočiatku veľmi euforické nadšenie ustúpilo kritickej, až polemickej nálade. Rovnako ako Eiffelova veža bola počas svojej stavby označovaná aj stuttgartská televízna veža ako „značka hanby“. Všetky obavy sa ukázali ako neudržateľné.

Prevádzka televíznej stanice na televíznej veži a oficiálne otvorenie sa uskutočnilo 5. februára 1956. SDR (teraz SWR) vysielal z veže prvý televízny program ARD a jeho rozhlasové programy. Veľmi zaujímavá bola návšteva anglickej kráľovnej Alžbety II v roku 1965 s princom Filipom.

Technická špecifikácia
■ Zemina (bez spodnej vody): pevné, silne vápenaté modrošedé ílovité bridlicové íly
■ Stavebný materiál: 1 430 t cementu, 5250 m3 štrku a piesku, 340 t výstužnej ocele, 680 m3 dreva, 55 000 ks slinku, 85 000 tehál
■ Hmotnosť veže nad zemou: 3 000 t
■ Hmotnosť základu: 1 500 t
■ Výška veže vrátane stožiaru vysielača: 217 m
■ Výška veľkej plošiny: 150 m
■ Priemer základovej pätky: 27 m
■ Hrúbka steny hriadeľa pri pripevnení koša: 0,19 m
■ Výťahy: cestovná rýchlosť 5 m/s, max. 16 osôb, doba jazdy cca 36 s
■ Počet schodov: 762 (10. mája 2009 bol vytvorený rekord v behu v televíznej veži na vrchol (762 schodov za 4 min. a 5 s)
■ Chronológia: 10. júna 1954 položenie základového kameňa, 5. fe­­bruára 1956 slávnostné otvorenie
Základné údaje o stavbe
■ Poloha: na Hohen Bopser Stuttgart-Degerloch (483 m n. m)
■ Dizajn a konštrukcia: Prof. Dr.-Ing. Fritz Leonhardt
■ Originálny interiérový dizajn: Herta M. Witzemann
■ Staviteľ a vlastník: Süddeutscher Rundfunk (SDR, dnes SWR)
■ Stavebné náklady: cca 2,2 mil. eur (vtedy 4,3 mil. DM)

Preložil a doplnil vlastnými slovami:
Ing. Jozef Živner člen Bavorskej, Saskej, Nemeckej spolkovej komory a ČKAIT

Zdroj:
[1] Volný skrátený preklad podľa Band 3 – Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst (Herausgegeben von der Bundesingenieurkammer)