Zpět na informační servis

Stavebníctvo v budúcich dvoch rokoch mierne porastie

9. prosince 2015
Text redakce

Bratislava, 8. decembra - Stavebný sektor v budúcich dvoch rokoch mierne porastie. Podľa najnovšie Kvartánelnej analýzy slovenského stavebníctva pôjde o navýšenie objemu o 2,5 %, respektíve o 2,1 %. Porastú ako verejné, tak aj privátne investície. Riaditelia stavebných firiem tiež očakávajú rast svojich tržieb. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Objem stavebnej produkcie na Slovensku v budúcich dvoch rokoch ďalej mierne porastie. V roku 2016 predpovedajú riaditelia stavebných spoločností nárast v priemere o ďalších 2,5 percenta. Veľké spoločnosti predikujú oproti tomuto roku rast produkcie o 2,8 percenta. Riaditelia spoločností, ktoré sa zaoberajú výstavbou inžinierskych stavieb, očakávajú stagnáciu (0,0 percenta). Pozemné staviteľstvo zvýši objem o 3,0 percenta. ?Slovenské stavebníctvo prechádza veľmi intenzívnym rastom hlavne vďaka výrazným investíciám zo strany verejných investorov v inžinierskom staviteľstve. Aktuálny objem zákaziek v tejto oblasti stavebníctva je dokonca vyšší ako na predkrízovom vrchole v roku 2008. Naopak, pozemné staviteľstvo vykazuje iba nepatrné medziročné zlepšenie. Pre budúci rok sa očakáva už výraznejší rast investícií aj od privátnych investorov, čo by môhlo podporiť práve pozemné staviteľstvo,? komentuje Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research.

?V nasledujúcich dvoch rokoch očakávame podobný objem stavebných prác ako v roku 2015, za predpokladu začatia plánovaných investícií zo strany štátu,? komentuje Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK, a. s. ?Očakávame, že nové stavby by mohli byť reálne začaté v polovici budúceho roka. Rovnako budúci rok a v roku 2017 očakávame aj spustenie projektov, ktoré by mohli byť financované z rozpočtu Európskej únie z programovacieho obdobia 2014 - 2020,? hovorí Marián Moravčík, generálny riaditeľ, VÁHOSTAV - SK, a. s. ?Vnímame nárast záujmu investorov o nové realizácie v oblasti eko/rýchlo stavieb hlavne od súkromných investorov,? hovorí Mário Červenka, riaditeľ developerské spoločnosti O.M.C. Invest.

O niečo väčší bude podľa riaditeľov stavebných spoločností rast tržieb a to 3,2 percenta oproti tomuto roku. Veľké spoločnosti plánujú navýšenie až o 4,3 percenta, stredné a malé spoločnosti o 2,9 percenta. Tržby inžinierskych stavebných firiem vzrastú o 2,6 percenta, pozemné spoločnosti predikujú vyšší rast a to o 3,3 percenta.

Podľa najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2015 porastú ako verejné, tak aj privátne investície, zhodne to potvrdilo 73 percent spoločností.

Stavebné spoločnosti mali v dobe výskumu, teda v novembri 2015 zazmluvnené zákazky v priemere na 6,4 mesiacov. Ich kapacity sú vyťažené na 83 percent, to je o 5 percentných bodov menej než v v septembri tohto roka. ?Predpokladáme mierny nárast stavebníctva aj v budúcom roku. Z pohľadu našej spoločnosti, čísla negatívne ovplyvní súčasný pokles cien ocele na svetových trhoch, vyplývajúci z poklesu cien surovín a prebytku ocele na trhoch,? hovorí Branislav Bačo, obchodný riaditeľ, Ruukki ČR, SR

Mierny rast bude nasledovať aj v roku 2017 a to v priemere o 2,1 percenta. Riaditelia veľkých spoločností sú pre toto obdobie najväčšími optimistami a predikujú rast sektora o 3,2 percenta. Stredné a malé firmy očakávajú nárast objemu produkcie o 1,8 percenta, riaditelia firiem, ktoré sa špecializujú na pozemné stavby, hovoria o rastu o 2,3 percenta. Najmenší nárast predikujú riaditelia inžinierskych firiem a to o 1,0 percenta. ?V budúcich dvoch rokoch, podľa môjho názoru, už nedôjde k nárastu výkonnosti stavebníctva. Keďže viaceré súčasné stavby dopravnej infraštruktúry, ktorá je nosným
pilierom stavebníctva, budú ukončené, výkonnosť stavebníctva poklesne,? očakáva Anton Barcík generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s. Z môjho pohľadu za kľúčový faktor pre vývoj sektora považujem práve projekt PPP D4/R7. V prípade dotiahnutia súťaže tohto PPP projektu do zmluvného uzatvorenia možno hovoriť od polroka 2016 o ešte výraznejšom raste. Ak by bol tento projekt zrušený, sektor by opäť začal stagnovať, nakoľko príprava projektov a súťaží ciest, diaľnic, železníc či vodohospodárskych stavieb prebieha stále zložito a pomaly,? uzatvára Ján Záhradník obchodný riaditeľ, DOPRASTAV, a. s. ?Oživenie na slovenskom stavebnom trhu sa tiež odráža vo zvýšenom záujme o naše plnopohonné nákladné vozidlá TATRA PHOENIX Euro 6, ktoré užívateľom prinášajú okrem vysokej produktivity aj veľmi efektívne prevádzkové náklady,? uvádza David Pipal, obchodní riaditeľ spoločnosti TATRA TRUCKS.


Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q4/2015 nájdete voľne k stiahnutiu na www.ceec.eu