Zpět na informační servis

Stavební veletrhy Brno 2014

29. dubna 2014
Text redakce

Hlavním tématem všech setkání na letošních stavebních veletrzích se staly návrhy na zlepšení současné situace ve stavebnictví a vliv legislativních nařízení na nejnovější trendy ve stavebnictví. Stavební veletrhy Brno 2014 se staly v průběhu čtyř dní centrem řady konferencí a seminářů.

Ouvertura
V předvečer veletrhů proběhl čtrnáctý ročník tradiční ouvertury, která se věnovala tématu stavbyvedoucí a stavby. Setkání se konalo s přispěním a.s. Veletrhy Brno, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Národního stavebního centra, Českého svazu stavebních inženýrů a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Večerním programem provázel Ing. Svatopluk Zídek, člen představenstva ČKAIT a ČSSI. K hlavním bodům setkání patřila Konverze pivovaru kláštera Plasy na Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea.
Detaily celého projektu přiblížili Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., z Národního technického muzea v Praze a Ing. Svatopluk Slováček z firmy Unistav Brno. Poté si vzal slovo Ing. Miloš Krameš z firmy SUDOP Praha a.s., který hovořil o nových železničních tunelech na traťovém úseku Votice - Benešov. Závěr večera patřil představení Stavební Knihy 2014 na téma Stavbyvedoucí a stavby. Tohoto úkolu se zhostili Ing. Pavel Křeček, Ing. Šárka Janoušková a Mgr. Jan Táborský.

Sympozium Mosty - Bridges 2014
V průběhu Stavebních veletrhů Brno se konal i 19. mezinárodní sympozium mosty - Bridges 2014, jejímž organizátorem byla společnost Sekurkon s.r.o. Z konference vyplynulo, že stavební stav mostů se zhoršuje již několik desetiletí a efektivní způsob, jak situaci zlepšit, neexistuje. Bezútěšná situace souvisí s tolik potřebnými financemi, jejichž nedostatek negativně ovlivňuje kvalitu péče o mosty. Blok přednášek se dále věnoval malým mostním konstrukcím, například dřevěným lávkám v NP Šumava, lávce v přístavu Hluboká, menším mostům v Olomouci i dalším sportovním lávkám, ale i obnově mostů a lávek poškozených povodněmi apod.

Konference a semináře
Pozornosti se dočkalo i téma Technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Hlavní tváří sérií přednášek byl doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., odborný garant konference a předseda ÚC Brno STP. Velmi často se v přednáškách skloňovala nová směrnice Horizont 2020, která má podněcovat města a regiony k zaměření se na koncepci inteligentních měst. Jednotlivé semináře zahrnovaly mezinárodní zkušenost z energetického hodnocení budov, význam obnovitelných zdrojů energie pro snížení spotřeby tepla, nové předpisy v České republice související s energetickou náročností budov, snižování spotřeby vody a uplatnění tepelných čerpadel v aktivních budovách. V dalších příspěvcích se objevila i témata sluneční e geotermální energie. Ze semináře nakonec vyplynulo zjištění, že přes stále zvyšující se osídlení měst, nárůst služeb a infrastruktury nejsou odpovídající zdroje optimálně využívány.
S obdobným tématem se návštěvníci mohli setkat i na konferenci Energie pro budoucnost XII: Progresivní řešení energetické hospodárnosti budov a provozoven služeb, jejímž odborným garantem byli prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., a Fakulta elektrotechnická ČVUT. Konference byla určena především odborníkům v oblasti TZB a k hlavním tématům patřilo využití moderních prostředků založených na integraci elektrotechniky, elektronicky a komunikační techniky do budov za účelem efektivního využívání energie.
K dalším z mnoha seminářů patřilo i setkání na téma Obecné principy navrhování požární bezpečnosti staveb, kterým provázeli odborníci na problematiku požární bezpečnosti. Seminář byl určen zejména projektantům, kteří byli seznámeni se základními principy požární bezpečnosti staveb a jejich prokazování při stavebním řízení. Podle Ing. Františka Chuděje je třeba problematiku posuzovat ze tří úhlů pohledu. První vychází z novely stavebního zákona, druhý z norem požární bezpečnosti a třetím úhlem je pohled osoby, jež projektovou dokumentaci posuzuje a následně kontroluje.

Zlatá medaile IBF 2014
Na Stavebních veletrzích se udělovaly také prestižní zlaté medaile. Soutěž je určena pro vystavované exponáty, které posléze hodnotí komise složená z předních odborníků v dané oblasti. Ocenění Zlatá medaile IBF 2014 si odnesli zástupci firem ACOND a.s. za tepelné čerpadlo ACOND TČ 35 EVI, Zehnder Group Czech Republic s.r.o. za novou generaci koupelnových radiátorů Zehnder Vitalo, firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.za výrobek HELUZ IZOSTAT DUO a v neposlední řadě firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. za cihlu pro akusticky dělicí stěny Porotherm 25 AKU Z. Další ocenění se rozdávala v soutěži Výrobek roku 2014. Organizátorem soutěže je vydavatelství Vega a v letošním roce se hlavních cen dočkaly rekuperační jednotka DIMPLEX firmy TERMO KOMFORT, s.r.o., okno KF 500 z plastu a v kombinaci plast/hliník od firmy Internorm-okno, s.r.o., a panel akumulující teplo DuPont™Energain® z dílny mezinárodní firmy DuPont. Celkově bylo v soutěži rozdáno třináct čestných uznání, pět speciálních cen, tři ceny profesní poroty a zmiňované tři hlavní ceny.

Poradenská centra
Nedílnou součástí Stavebních veletrhů Brno byla i poradenská centra oborových asociací, svazů a spolupořadatelů veletrhů. V prostorách pavilonů F a P nechybělo ani Stavební poradenské centrum, poskytující informace a nezávislé odborné poradenství ve všech oblastech a souvislostech výstavby pro návštěvníky veletrhu, odbornou i širokou veřejnost. O prezentaci programu Nová zelená úsporám se postaralo Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR. Více informací o pasivní domech mohli návštěvníci načerpat v expozici Centra pasivního domu a v oblasti dřevostaveb poskytovalo poradenství centrum Asociace dodavatelů montovaných domů a Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:52
Tracy is unable to log error.