Zpět na stavby

Stavební úpravy budovy hotelu AXA

2. prosince 2014
Milan Štefl

Hotel AXA vyprojektoval ve funkcionalistickém stylu v letech 1928?1930 jeho majitel a architekt v jedné osobě Václav Pilc a mezi roky 1930 až 1932 ho postavila i jeho stavební firma. Kolaudace proběhla 29. prosince 1932. Zprovozněn byl tento palác na přelomu roku 1933 a 1934. Od července 2013 do května 2014 prošel hotel kompletní rekonstrukcí.

Autor:Historický vývoj budovy hotelu AXA
Architekt Václav Pilc se pro návrh této jedinečné budovy paláce AXA v centru Prahy nechal inspirovat ve své době moderními stavbami v zahraničí. Návrh vyzdvihoval především sloučení několika funkcí stavby a sportovního ducha tehdejší doby. Zajímavostí je i to, že při návrhu intenzivně spolupracoval se svojí manželkou Bělou Fridlanderovou, rekordmankou a mistryní nejen v plavání, ve skocích do vody z věže, ale i v lyžování. V návrhu paláce AXA je zapracována řada jejích sportovních zkušeností, ale i postřehů z dvouletého pozorování podobných staveb v USA, Dánsku, Švédsku, Německu a dalších zemích.
 Dvorní část objektu, stávající stav
Budova je dispozičně řešena jako trojtrakt ve tvaru U, s uličním traktem a dvěma křídly. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet. Uliční trakt má devět nadzemních podlaží, dvorní křídla pak sedm nadzemních podlaží. V 1. a 2.NP stavby byly navrženy komerční prostory ? obchody, kavárna, recepce, kanceláře hotelu a tělocvična se zázemím, od 3.NP se nacházejí hotelové pokoje. Tělocvičnu po otevření hotelu provozovala Běla Fridlanderová.

Ve dvorní části byl v suterénu vybudován přes dvě a půl podlaží plavecký bazén 12 x 25 m s třímetrovou skokanskou věží. Hotel byl vybaven na svou dobu nadstandardním strojním vybavením ? kotelnou na pevná paliva, přípravou TV se zásobníky na střeše a přirozeným a nuceným větráním. V současnosti je v provozu plynová kotelna.
Pohled na fasádu hotelu AXA z ulice Na Poříčí v době realizace stavebních úprav
Před posledními stavebními úpravami v letech 2013 až 2014 prošla budova hotelu AXA několika menšími rekonstrukcemi. Asi nejzásadnější z nich proběhla v letech 1978?1985, kdy se opravoval bazén, odstranila skokanská věž a snížila hloubka bazénu. V roce 1994 hotel získali v restitucích původní majitelé, respektive vnučka architekta Pilce. Právě poslední rekonstrukce si kladla za cíl upravit hotelovou část stavby paláce AXA tak, aby splňovala náročné požadavky současných hostů a aby zároveň hotel evokoval původní atmosféru doby, ve které vznikl.

Stavební úpravy hotelu AXA
Od července roku 2013 do května roku 2014 firma PRŮMSTAV, a.s., hotel AXA v ulici Na Poříčí 40 v Praze 1 stavebně upravovala podle architektonického návrhu Ing. akad. arch. Rudolfa Netíka. Rekonstrukce měla, i přes některé necitlivé zásahy do budovy v uplynulých letech, v co možná nejvyšší míře navrátit stavbě ducha třicátých let, zachovat původní dochované prvky, vrátit se k původním vizím návrhu budovy a zachovat propojení sportovní a hotelové funkce.
Pohled na zastřešení fitcentra a bazénu ve dvorní části
Stavební úpravy v hotelové části stavby probíhaly při současném zajištění plného a nerušeného provozu nájemních jednotek ? bazénu, banky a fitness centra, situovaných v suterénu a přízemních prostorách. Umístění budovy hotelu, její uzavření mezi sousední stavby, včetně omezené možnosti dopravy materiálu a odvozu vybourané sutě pouze z velmi frekventované ulice Na Poříčí, kladlo vysoké nároky na organizaci prací. Navíc zastřešení celého dvorního atria lehkou betonovou skořepinou vylučovalo využití dvorní části pro stavební činnost. Pro provedení dvorních fasád bylo nutné použít zavěšené lešení na konzolách, kotvených do stávající monolitické konstrukce. I přes takto náročné podmínky se podařilo rekonstrukci uskutečnit v rekordním čase jedenácti měsíců.
Pohled na hotel AXA z ulice Na Poříčí, stávající stav
Během rekonstrukce byly vybourány vnitřní nenosné a historicky bezcenné konstrukce, vyměnily se veškeré inženýrské sítě, vodovodní potrubí i kanalizační potrubí. Instalovalo se nové odvětrání pokojů, restaurace i zázemí hotelu. Dále byly zavedeny nové elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, rozvody ústředního topení, které se napojily na rozvody ve stávající kotelně. Na dvorních nově zateplených fasádách byla nanesena finální vrstva imitace břízolitové omítky, která představovala ve třicátých letech tradiční materiál. Ve dvorních traktech v zateplených fasádách se osadila nová hliníková okna se skrytými rámy v členění a barevném provedení podle původních oken, aby se zlepšily tepelně izolační vlastnosti stavby. Terasy spolu s vodorovnými střechami byly opatřeny novými tepelně izolačními a vodoizolačními vrstvami. Uliční historická fasáda z kamenicky opracované tvrdé omítky se opravovala restaurátorským způsobem. Na této fasádě v horních patrech byl restaurován a doplněn keramický fasádní obklad. Současně s rekonstrukcí uliční fasády se repasovaly původní zámečnické prvky, prosklený arkýř, reklamy, neony a původní ocelová okna s jedinečným konstrukčním řešením od architekta Pilce. Na celé stavbě byly vyměněny veškeré klempířské prvky podle původních.
Provádění bouracích prací v běžném hotelovém podlaží
Vnitřní prostory paláce AXA, včetně vstupu, restaurace, snídárny a recepce byly realizovány podle historických průzkumů původního materiálového a barevného řešení. Veškeré původní prvky zůstaly zachovány. V prostoru pasáže byly repasovány původní vitríny. Nosné sloupy byly doplněny o vodorovné členění z nerezových pásků podle původní dobové fotodokumentace. V prostoru lobby baru, snídárny a recepce byly rekonstruovány podlahy. Do podlah se vložilo pro zlepšení tepelného komfortu podlahové topení.
Provádění bouracích prací ve vstupní hale
Hotelové komunikace byly opraveny a vyčištěny od rušivých prvků, instalovaných do chodeb v průběhu provozování hotelu. Na podlahách hotelových chodeb bylo zachováno a repasováno stávající teraco, případně se v chybějících plochách doplnilo. Schodiště mají repasované stávající žulové stupně. V prostoru některých podest byla repasována původní podlahová mozaika.
Půdorys běžného hotelového podlaží
Veškeré dveřní otvory jsou osazeny kopiemi původních plechových zárubní oblého tvaru. Dveřní křídla vznikla jako kopie originálů. Při výrobě se vycházelo z několika původních křídel s vodorovným gabonovým dýhováním, která se v budově zachovala. Celá stavba má opraveny štukové omítky.
Řez uličním traktem budovy hotelu
Hotelové pokoje získaly po kompletním vybourání novou podobu. Jejich rekonstrukce odráží především styl povrchů tradičně používaných ve třicátých letech ? dřevěné podlahy z dubových vlysů, keramické bílé obklady s fasetou, nátěry ve vysokém lesku. Celkovou rekonstrukci a návrat do třicátých let podtrhl návrh zařizovacích předmětů, svítidel, doplňků a kovového nábytku vycházející z původní dochované fotodokumentace interiéru hotelu.
Řez dvorními trakty
V průběhu rekonstrukce se palác AXA stal národní kulturní památkou, čímž bylo oceněno výjimečně kvalitní a typologicky ojedinělé řešení funkcionalistické architektury, řadící se do tzv. poetického fukcionalizmu.

Základní údaje o stavbě
Stavba: Hotel AXA, stavební úpravy hotelové části budovy
Investor: Palác AXA s.r.o.
Generální projektant: RN PRAHA s.r.o.
Architekt: Ing. akad. arch. Rudolf Netík
Hlavní inženýr projektu: Ing. Josef Fuk
Zhotovitel: PRŮMSTAV, a.s.
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Štefl
Doba realizace: 07/2013?05/2014
Pohled na fasádu z ulice Na Poříčí po obnově

Vstup do hotelu AXA, nový stav

Pohled na dvorní fasádu, nový stav

Pohled na fasádu z ulice Na Poříčí po obnově

Pohled na fasádu z ulice Na Poříčí, nový stav

Vstupní chodba hotelu, nový stav

Hotelový pokoj, nový stav 

tag heuer replica