Zpět na informační servis

STAVBA ROKU – Stavby, které získaly titul

25. října 2022
Text redakce

Ze 79 staveb a čtyř zahraničních jich bylo do užšího výběru v celorepublikové přehlídce staveb nominováno 31. Představujeme deset staveb, které získaly titul Stavba roku, Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Cenu časopisu Stavebnictví. Podrobnosti o stavbách jsou na www.stavbaroku.cz.

1 Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov, Praha

hlavní město Praha

Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Stavebník: Česká republika – Ministerstvo obrany
Návrh: TECHNISERV, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s.


Titul Stavba roku 2022 byl udělen za provedení rozsáhlých stavebních úprav a rekonstrukci stavby, čímž bylo dosaženo významného rozšíření využitelných ploch s respektem k ­památkové ochraně.

index52.jpg

2 Úprava ohlaví plavebního kanálu Hořín

Středočeský kraj

Přihlašovatel: Metrostav a.s., Ředitelství vodních cest ČR
Stavebník: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Návrh: Valbek, spol. s r.o.; AQUATIS a.s.
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2022 byl udělen za citlivé stavební úpravy vodního díla a mostu, kdy byl rozšířen průjezdní profil s použitím unikátního řešení zdvihu jednoho pole historického ­kamenného mostu.

index32.jpg

 

3 Hala NEVOGA u Znojma

Jihomoravský kraj

Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Stavebník: Nevoga Immo, s.r.o.
Autor: DiePlanerei, Rakousko
Návrh: HiProject s.r.o.Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Titul Stavba roku 2022 byl udělen za mimořádně zdařilé architektonické i dispoziční řešení velkého výrobního areálu s důrazem na jednoduchost i variabilnost prostor a vytvoření příjemného pracovního prostředí pro zaměstnance.

index6.jpg

 

4 Sky Bridge 721, Dolní Morava

Pardubický kraj

Přihlašovatel: TAROS NOVA a.s.
Stavebník: SNĚŽNÍK, a.s.
Autor: Radek Ondruch, Aleš Gebauer, Václav Röder, Ondřej Orság, Jiří Kozák
Návrh: TAROS NOVA a.s.
Zhotovitel: TAROS NOVA a.s.

Titul Stavba roku 2022 byl udělen za zcela mimořádnou realizaci unikátního konstrukčního řešení nejdelší visuté lávky pro pěší, která má délku 975 m a nese i symbolickou myšlenku mostu času, kterou obohacuje genius loci.

index44.jpg

 

5 Lávka přes Labe v Nymburce

Středočeský kraj

Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Stavebník: město Nymburk
Autor: Jiří Stráský, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Spoluautor: Petr Vítek (autor návrhu technologie výstavby)
Návrh: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.; Jan Masopust (pilotové založení)
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Titul Stavba roku 2022 byl udělen za velmi zdařilé stavebněkonstrukční řešení, je zároveň architektonickým klenotem, který je nad řekou zavěšen na unikátních příčně skloněných ocelových obloucích s rozpětím 103 m.

index45.jpg

 

6 STAGES HOTEL Prague

hlavní město Praha

Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Stavebník: Bestsport, a.s.
Autor: ADR s.r.o. – Aleš Lapka, Petr Kolář
Spoluautor: Martin Kuklík, Anna Matoušková, Kateřina Kamenická, Gabriela Kopecká, Tereza Valošková
Návrh: AED project, a.s.
Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Titul Stavba roku 2022 byl udělen za velkorysý projekt kruhové stavby hotelu, který splňuje zcela své funkční poslání a urbanisticky velmi dobře doplňuje prostor vedle již realizovaných staveb. Oceněno je též stavební provedení i celkové materiálové a barevné řešení budovy.

index21

 

7 Clam Gallasův palác Praha – Staré Město

hlavní město Praha

Přihlašovatel: Magistrát hlavního města Prahy – odbor služeb
Stavebník: Magistrát hlavního města Prahy – odbor služeb
Autor: ARPEMA s.r.o., Petr Malinský, Gabriela Hosáková
Návrh: M3M s.r.o. projekční kancelář
Zhotovitel: Subterra a.s.

Titul Stavba roku 2022 byl udělen za velmi pečlivé a unikátní pojetí rekonstrukce barokního paláce, který je kulturní památkou, včetně provedení všech restaurátorských i stavebních prací, důraz je kladen rovněž na mimořádnou hodnotu stavby.

index46

 

8 Muzeum umění – stavební úpravy a změna využití objektu č. p. 132

hlavní město Praha

Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Stavebník: Property Klárov a.s.
Autor: Jan Schindler, Ludvík Seko, Zuzana Drahotová
Návrh: Schindler Seko architekti s.r.o.; AED project, a.s.
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Titul Stavba roku 2022 byl udělen za architektonicky výjimečnou konverzi měnírny elektrického proudu na moderní muzeum umění, za moderní řešení interiérů a za celkové technické i stavební řešení a provedení celého objektu.

index33

 

9 Bořislavka Centrum

hlavní město Praha

Přihlašovatel: Aulík Fišer architekti
Stavebník: KKCG Real Estate
Autor: Jan Aulík, Leoš Horák
Spoluautor: Jakub Fišer, Jakub Hemzal, Gábina Králová, David Zalabák, Alena Sedláková, Petra Coufal Skalická, Eva Mašková, Jan Dluhoš
Návrh: Aulík Fišer architekti
Zhotovitel: RUBY Project Management s.r.o.

Titul Stavba roku 2022 byl udělen za unikátní pojetí architektury budovy, včetně urbanistického zasazení a stavebnětechnického řešení. Stavba se stala přirozenou a nedílnou součástí Evropské třídy, včetně nevšedního řešení veřejného prostoru.

index7

 

10 Rekonstrukce a nástavba vily Wellnerova, Olomouc

Olomoucký kraj

Přihlašovatel: StudioPAB s.r.o.
Stavebník: soukromý investor
Autor: Jan Pospíšil
Spoluautor: Tomáš Machovský, Pavel Pospíšil
Návrh: StudioPAB s.r.o.; Robert Binar; František Balcárek; Kamil Novotný; Jaroslav Šídlo; Pavel Klega; Petr Lysický; Vladimír Štěpánek; Antonín Talach; Miroslav Karel; Multinet; ateliér Flera; Jana Trundová; mimokolektiv
Zhotovitel: EUROGEMA CZ, a.s.

Titul Stavba roku 2022 byl udělen za mimořádně zdařilou rekonstrukci a nástavbu vily z třicátých let 20. století, kdy se podařilo velmi citlivě obnovit a doplnit původní výraz domu, včetně detailů, stavebně­technického řešení i realizace.

index53

 

CENA ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař – Hlavní nádraží, II. část

hlavní město Praha

Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Stavebník: Správa železnic
Návrh: SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: Metrostav a.s.; SMP CZ, a.s.; Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Stavba byla oceněna za velmi zdařilé rozsáhlé inženýrské dílo, které zahrnuje modernizaci nebo dostavbu šesti kilometrů dvou až čtyřkolejného úseku železniční trati v intravilánu hlavního města Prahy.

index47

 

CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ

Rekonstrukce COPTH Českobrodská v Praze

hlavní město Praha

Přihlašovatel: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Stavebník: Střední škola – Centrum odborné přípravy tech­nicko­hospodářské
Návrh: ECOTEN s.r.o.
Zhotovitel: Subterra a.s.

Stavba byla oceněna jako vzor pro budoucí investiční výstavbu školských zařízení včetně odborných učilišť. Jedná se o uživatelsky příznivou, inteligentní a energeticky soběstačnou stavbu.

foto_stavby_631