Zpět na materiály, výrobky, technologie

Srovnání realizačních cen staveb na bázi dřeva a keramických systémů

21. února 2011
Ing. Zdeněk Kaňa

Dřevostavby jako systémové řešení rodinných a bytových domů jsou díky zvyšování cen energií považovány za velmi optimální konstrukce. Lze konstatovat, že trend použití dřevostaveb na výstavbu nejen rodinných, ale i bytových domů přestává být výsadou jen západní Evropy. Rozšiřování tohoto trendu lze v poslední době pozorovat i v České republice.


Převážná většina dřevěných konstrukcí bytových domů je realizována panelovým systémem, ať už panelovými rámovými konstrukcemi, nebo formou celoplošných panelů z lepeného vrstveného dřeva. Na českém trhu však zatím postrádáme kombinace stavebních systémů, například použití železobetonového skeletu jako nosné konstrukce a dřevěné konstrukce jako kvalitního opláštění s perfektními energeticky úspornými vlastnostmi, rychlou montáží a výhodnou cenou. Tyto kombinované systémy, které jsou - s ohledem na výhodnou ekonomiku stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí a následně energetické úspory v průběhu užívání stavby - v popředí zájmu zahraničních investorů, na zájem českých investorů teprve čekají. Postupný nárůst poptávky po dřevostavbách ukazuje výhodnost ekonomiky těchto staveb. Rodinné domy - dřevostavby - se postupně stávají běžnou realitou. Zde je však nutno upozornit, že je třeba brát v potaz kvalitu a zkušenost dodavatele (zhotovitele) stavby.
Mnozí klienti srovnávají stavby se zbožím v běžné obchodní síti a v době krize očekávají slevy na úrovni 30-50 %. Mnoho firem, které se potýkají s nedostatkem zakázek, tuto situaci řeší nastavením nereálně nízkých cen. Výsledkem je kompletní narušení ekonomiky hlavně malého stavebnictví, které je závislé na soukromém investičním sektoru. Rodinné a bytové domy - dřevostavby - se pohybují v rentabilitě od 5 do 15 %, tím pádem zde není místo na podstatnější slevy při nutnosti dodržení odpovídající kvality.
Poslední dobou se objevují stavební firmy s ?levnými systémy?, jež se snaží využít vzestupu dřevěných staveb a nazývají své produkty dřevostavbami. Výsledkem jsou stavby, které s ohledem na nízkou realizační cenu buď nejsou původní stavební firmou dokončeny, a následné stavební práce si pak vyžádají podstatně vyšší cenu, nebo je stavba ?jakžtakž? dokončena a zvýšení ceny je důsledkem následných oprav. V dalším bloku se pokusím objektivně srovnat vývoj ceny jak rodinného, tak bytového domu v horizontu pěti let z pohledu menší realizační firmy.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011, speciál Dřevostavby).