Zpět na stavby

Sportmost - hraniční lávka přes řeku Olši

24. srpna 2012
Ing. Richard Novák

Nová lávka přes řeku Olši spojující města Český a Polský Těšín (Cieszyn), která byla realizována v rámci přeshraniční spolupráce, byla slavnostně otevřena v červnu 2012. Součástí stavby se stala i rekonstrukce parku Adama Sikory a terénní a sadové úpravy obou břehů. Tak byl po obou stranách řeky vytvořen prostor pro setkávání, oddych a rekreaci.


S ohledem na navazující komunikace a hladinu stoleté vody je lávka ve výrazném půdorysném oblouku s poloměrem 100 m a ve výškovém zakružovacím oblouku s poloměrem 441,192 m s maximálním podélným sklonem 5,70 %. Celková délka lávky činí 93 m, pole přemosťující řeku má rozpětí 45 m. Vzhledem k prominentní poloze stavby se všichni zúčastnění snažili navrhnout atraktivní moderní konstrukci, jež svým řešením bude důstojně reprezentovat současnou dobu. Pro nalezení optimálního řešení byly vypracovány studie dvou konstrukcí. První byla konstrukce zavěšená na vnitřním okraji na jednosloupovém pylonu situovaném mimo mostovku na polském břehu, druhou byla konstrukce ztužená jednostranným skloněným obloukem. Z těchto alternativ si investor vybral konstrukci obloukovou.

Snahou projektanta bylo navrhnout atraktivní a současně úspornou konstrukci, jejíž architektura umocní její statické působení. Výsledné uspořádání lávky vyplynulo z architektonických a konstrukčních studií a podrobných statických a dynamických vyhodnocení. Hlavním kritériem návrhu byla pohoda uživatelů a minimální údržba. Z toho důvodu je mostovka vetknuta do krajních opěr a konstrukce tvoří integrální systém bez dilatačních závěrů. Pro vodorovné zatížení a objemové změny působí mostovka jako tuhý vodorovný oblouk, v němž změny teploty vyvolávají změnu jeho vzepětí. Vzhledem k tomu, že je konstrukce lávky založena na poměrně krátkých pilotách vetknutých do únosného skalního podloží, nebylo možné mostovku rámově spojit se štíhlými podpěrami a bylo nutno ji podepřít elastomerovými ložisky výšky 250 mm.


Nová lávka přes řeku Olši spojující města Český a Polský Těšín (Cieszyn)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2012)