Zpět na informační servis

Pozvánka na seminář Kritická místa dřevostaveb při projektování a montáži

6. října 2023
Text redakce

Technici nezávislé certifikační instituce, Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, certifikují a dohlíží kvalitu výstavby a montáže dřevostaveb. Během roku navštíví přibližně 400 staveb, které posuzují z technického i konstrukčního hlediska. Dohlíží také na kvalitu výstavby domů členské základny Asociace dodavatelů montovaných domů. Jsou zváni na stavby v případě řešení reklamací a znaleckých posudků.

Technici Dřevařského ústavu povedou dne 12. října (14-18 hod.) pro ČKAIT seminář/webinář na téma „Kritická místa dřevostaveb při projektování a montáži.“

 

Program:

Ing. Luboš Drahňovský – Kvalita přípravy projektu a konstrukční ochrana dřeva

Proč „neočesávat“ projekt dřevostavby? Jaká je realita současné projektové dokumentace? Na čem nelze slevit? Klíčové body konstrukční ochrany dřevostaveb a co se stane, když je nedodržíme?

Jiří Provázek – Materiály nejen na bázi dřeva a jejich použití ve stavbě

Množství výrobků ve stavebnictví neustále roste, přibývají pokročilejší materiály, a to dává architektům, projektantům a stavebním firmám široké pole možností výběru. Rostou tím ale i nároky na projektanty i montážníky. Je třeba se orientovat v silných i slabých stránkách při využití v různých konstrukčních řešeních. Spojením s jiným materiálem, např. betonem, vznikají nové spřažené konstrukce pro širší varianty výstavby.

Ing. Jiří Brich – Diagnostika dřevostavby předchází problémům

Chyby, které ovlivňují výslednou hodnotu průvzdušnosti domu většinou vznikají ve dvou fázích, a to v návrhové a projekční přípravě domu a pak při realizaci a montáži. Na co se zaměřit, proč a jak předejít chybám, jak to souvisí s náklady na provoz domu?

Přihlášky na seminář zde

Přihlášky na webinář zde

Akreditace ČKAIT 1 bodem.

Pro členy ČKAIT účast zdarma. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800 Kč, pro členy ČKA 500 Kč. Registraci i poplatky směřujte na ČKAIT.

 

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. (Dřevařský ústav)

Dřevařský ústav, nezávislá certifikační instituce, se již od roku 1951 věnuje činnostem, které jsou nezbytné pro zaručení kvality výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva při certifikaci, zkušebnictví, diagnostice, ověřování kvality budov, analýz, návrhů ochrany dřeva.

Pro majitele dřevostaveb realizuje nezávislou kontrolou kvality výstavby certifikátem Kvalitní stavba. Dohlíží nad plněním Dokumentu národní kvality při kontrole výstavby dřevostaveb pro asociaci ADMD. Provádí kontroly dřevěných rozhleden, mostů a lávek ve veřejném prostoru. Je partnerem Národního památkového ústavu a správců historických objektů při kontrole dřevěných stavebních prvků.

www.drevarskyustav.cz

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 14:34
Tracy is unable to log error.