Zpět na materiály, výrobky, technologie

Samonivelační stěrky ? současný trend v podlahách

9. srpna 2019
redakce PR článek

Ne nadarmo se říká, že věci je potřeba vzít pořádně od podlahy. Ano, právě správná konstrukce podlahy je základem spokojeného a komfortního bydlení. A asi nemusíme rozlišovat novostavbu či rekonstrukci objektu. V souvislosti s kvalitní podlahou se dnes ve všech pádech skloňuje pojem samonivelační stěrka. Baumit nabízí v této oblasti komplexní řešení.

Autor:Podlahy představují v pozemních stavbách poměrně významnou část. Jsme s nimi v kontaktu každý den a vlastně si ani neuvědomujeme, jak důležité je volit nejen správnou celkovou konstrukci, ale především její stěžejní vrstvy neboli podlahový potěr a samonivelační stěrku. Tato nesmírně důležitá vrstva je v podstatě základem pro finální pokládku nášlapných materiálů, jakými jsou dlažba, vinyl, dřevěné parkety či různé druhy plovoucí podlahy. Právě kombinace různých materiálů nášlapných vrstev a jejich vlastností klade na podlahový potěr nemalé nároky, a proto musí splňovat řadu technických požadavků od elasticity, dobré tepelné vodivosti přes tvrdost a pevnost až po nehořlavost či rovinnost. A právě poslední technický požadavek, ideální rovinnost, je často důvodem, proč směruje volba projektantů při návrhu podlahy k použití samonivelačních stěrek. Je nutné připomenout, že základem úspěchu kvalitní podlahy je ucelený kompletní systém produktů, který zajišťuje vzájemnou sladěnost a návaznost jednotlivých vrstev. Baumit nabízí v této oblasti již předmíchané podlahové systémy, které vynikají rovnoměrným a homogenním složením. Tyto výrobky poté zajišťují spolehlivé zpracování, vytvrzení a vysychání samonivelační stěrky s maximální eliminací vzniku trhlin.

Různé požadavky = různá řešení
Pro úplnost bychom měli dodat, že Baumit dnes nabízí řešení podlahových systémů ve třech základních skupinách. Ty se odlišují především složením materiálů, resp. bází, na které jsou konstrukčně postaveny a jejich správná volba závisí na místě použití a požadovaných vlastnostech podlahového potěru. První skupinou jsou lité potěry na bázi síranu vápenatého v zrnitosti 2 mm pro tloušťky vrstvy již od 10 mm, které jsou vhodné pro vyšší zatížení jako plovoucí, oddělený nebo spojený potěr. Jsou určeny pro větší podlahové výměry a mezi přednosti těchto potěrů patří jejich rozlivné vlastnosti, objemová stálost, bezproblémové strojové zpracování a možnost jejich použití v kombinaci s podlahovým vytápěním. Druhou skupinou jsou cementové potěry v zrnitosti 4 mm, kde se tloušťka vrstvy může, podle daného výrobku, pohybovat v rozpětí 20-100 mm. Právě cement, coby základní složka, dává tomuto typu potěru především vysokou pevnost v tlaku i pevnost v tahu za ohybu a hodí se i do vlhkých prostor exteriéru i interiéru. Cementové potěry vynikají jednoduchou přípravou a díky vynikajícímu poměru mezi cenou a výkonem patří stále mezi žádané výrobky při řešení podlah v novostavbách či rekonstrukcích. Baumit navíc v této kategorii produktů dodává speciální řadu, která umožňuje díky svému složení pokládku podlah již po 24 hodinách! Avšak aktuální trendy ve stavebnictví naznačují, že prim ve finální vrstvě podlahové konstrukce bude do budoucna patřit třetí skupině - samonivelační podlahové stěrce, a to hned z několika důvodů, které stojí určitě za pozornost.

Baumit Nivello - cesta k dokonalé rovinnosti
Samonivelační stěrky Baumit Nivello patří na špičku kvality v této oblasti a po zásluze získávají stále větší oblibu u projektantů, investorů a díky svým jedinečným vlastnostem také u realizačních firem. Mezi zásadní přednosti těchto stěrek patří především dosažení dokonalé rovinnosti, a to již u minimální tloušťky vrstvy. U některých typů nášlapných vrstev, jakými jsou například velkoformátové dlažby či přesné povrchy typu PVC nebo vinylových podlah je použití samonivelačních stěrek v podstatě předepsáno. Důvodem je jejich vynikající rozlivnost a stejně tak i objemová stálost. Prémiovým produktem v této řadě je Baumit Nivello Quattro, vyráběný na bázi síranu vápenatého v kombinaci s dalšími pojivy, přísadami a pískem. Používá se k vyrovnání všech druhů cementových i litých potěrů v rozmezí vrstvy již od 1 mm až do 25 mm. K již zmíněným vlastnostem přidává tento výrobek také velmi dobrou tepelnou vodivost, a proto je jeho použití vhodné také pro elektrické podlahové topení s odporovým drátem vloženým přímo do vrstvy stěrky. Je nutné však dodržet některé zásady, např. nanesení kontaktního můstku, dostatečné ukotvení topné spirály k podkladu a další. Prémiovou řádu samonivelačních stěrek Baumit Nivello doplňují ještě dva výrobky - Nivello 30 a Nivello 10. Obě zmíněné samonivelační stěrky, které odlišuje pouze předepsaná max. tloušťka 30 resp. 15 mm, jsou vyráběny na cementové bázi, což jim dává do vínku rychlou zralost a odolnost proti vlhkosti. Proto jsou ideálním řešením pro původní či nové betonové podlahy a také pro všechny tradiční druhy nášlapných vrstev.

Síla systémového řešení
Stejně jako v jiných oblastech i při aplikaci samonivelační stěrky nabízí Baumit komplexní řešení, které se týká především správné přípravy podkladu. Ten musí být především suchý, pevný a soudržný. Zbaven by měl být rovněž všech uvolňujících se částic, zbytků lepidel nátěrů a prachu. Přípravu povrchu dále usnadňuje použití kontaktního můstku s označením Baumit SuperGrund, ve kterém je obsažen křemičitý písek. Právě tento můstek zaručuje u slabě nasákavých nebo nenasákavých povrchů dokonalé přilnutí samonivelační stěrky k podkladu a zamezuje odsátí záměsové vody do jeho povrchu. Samostatnou kapitolou je při realizaci samonivelační stěrky správné stanovení dilatačních spár. Při přípravě a rozmíchání směsi stěrky je rovněž potřeba dbát na maximální eliminaci jejího zavzdušnění, čemuž při ručním zpracování napomáhá zcela ponořená klecová míchací metla. Po nanesení stěrky přesto provádíme její dodatečné odvzdušnění pomocí ježatého válečku s ohledem na zpracovatelnost cca 30 minut. Důležitým faktorem je rovněž ochránění čerstvě nanesené stěrky před průvanem a prudkým slunečním svitem. Mezi nesporné výhody řady samonivelačních stěrek Baumit Nivello patří rovněž možnost strojního nanášení pomocí zařízení Duomix 2000, což ocení především realizační firmy u velkých staveb. Společnost Baumit proto nabízí podporu nejen v podobě zapůjčení tohoto zařízení, ale i odbornou asistenci a zaškolení od svých regionálních techniků přímo v místě realizace. Samonivelační stěrky Baumit Nivello tak nabízejí jedinečnou cestu k dokonalé finální vrstvě podlahy před pokládkou nášlapné vrstvy.