Zpět na informační servis

Salcburk - pilotní město projektu Digital Cities

15. srpna 2008
Text redakce

Společnost Autodesk bude spolupracovat se Salcburkem jako prvním pilotním městem svého nového projektu Digital Cities.

Autodesk tuto informaci oznámil společně se salcburským starostou během konference AGIT 2008, která se konala v Salcburku. Projekt Digital Cities představuje jedinečnou technologii Autodesku, která poskytuje jednotné prostředí pro spolupráci na vizualizaci, analýze a simulaci budoucího dopadu městského projektování a rozvoje. Autodesk si ke spolupráci vybral Salcburk, jedno z velkých evropských kulturních a historických center, aby mu pomohl integrovat všechna data o městě do vysoce detailního 3D modelu. Kombinace dat města s realistickými vizualizačními a simulačními nástroji pomůže projektantům Salc- burku zobrazovat a vzájemně ovlivňovat městskou krajinu, analyzovat dopady městského plánování, turistiky a projektů ekonomického rozvoje ještě před jejich zahájením.
Technologie Digital Cities umožňuje aktérům z řad veřejnosti, městské samosprávy, stavitelů a podnikatelů spolupracovat a pochopit dopad různých návrhů na městské prostředí. Umožňuje věrohodně modelovat budoucí podobu města před její realizací. Cílem tohoto pilotního programu je, aby Salcburk mohl spojit 3D modely nadzemních i podzemních prvků na otevřené platformě, která podporuje bezpečnou a robustní integraci dat CAD, metody BIM (Business Information Modelling), geoprostorových dat, inženýrských sítí a infrastrukturních dat na rozlehlé geografické oblasti. Spojením těchto dat s nástroji pro realistickou vizualizaci, analýzu a simulaci poskytuje technologie Digital Cities intuitivní a přesvědčivý způsob, jak pochopit dopad plánů a návrhů v jakémkoli okamžiku a z jakéhokoli pohledu.