Zpět na materiály, výrobky, technologie

Rychlé kotvení izolantu

1. října 2021
PR článek

Za uplynulých několik desítek let prošly zateplovací systémy ETICS mnoha změnami z hlediska materiálů i technologického postupu. Baumit StarTrack X1 představuje nový přístup v lepeném kotvení izolačních desek.


Zatímco skladba jednotlivých vrstev systémů ETICS se v čase poměrně ustálila, velkým vývojem procházejí používané materiály. Vše totiž směřuje k rychlejší aplikaci zateplovacího systému při realizaci a tím ke snížení celkových nákladů. Nové lepicí kotvy Baumit StarTrack X1, které letos představil Baumit ve spolupráci s tradičním výrobcem kvalitního nářadí Hilti, to potvrzují.

Lepicí kotva Baumit StarTrack X1, součást zateplovacího systému Baumit open a Baumit Star EPS, je určena především k aplikaci certifikovaných izolačních desek Baumit openReflect, respektive Baumit StarTherm na železobetonové podklady novostaveb. Konstrukce této nové kotvy se opírá o mnohaleté zkušenosti Baumitu z oblasti lepení izolantu k různým typům konstrukcí. Lepicí kotva Baumit StarTrack byla totiž vytvořena v roce 2005 jako alternativa k běžnému osazování pomocí hmoždinek a provrtávání izolačních desek na fasádě.

„Hlavním trumfem lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 je její až 5x rychlejší aplikace v porovnání s předešlým systémem vyžadujícím velmi pracné a časově náročné vrtání do konstrukce podkladu i samotného izolantu pro následné uchycení hmoždinek. Tajemství výrazně zkrácené doby aplikace lepicích kotev Baumit StarTrack X1 tkví v nové technologii jejich uchycení pomocí vystřelování hřebů speciálním vsazovacím přístrojem Hilti DX 5,“ prozrazuje podstatu nového řešení Ing. Jaromír Žumár, Ph.D., produktový manažer společnosti Baumit. Vzhledem k tomu, že se jedná o prachem poháněný přístroj, je zcela nezávislý na přívodu elektrické energie. Mezi jeho další přednosti patří vedle snazší manipulace rovněž téměř bezhlučný provoz.

Technologický postup
Hodnota U (součinitel prostupu tepla) se zlepšuje při použití lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 oproti osazení běžných hmoždinek až o 10 %. Děje se tak díky skutečnosti, že izolační desky se neprovrtávají, ale lepí. Kotvy se nacházejí pod izolantem a díky vysoce kvalitní lepicí hmotě Baumit openContact bezpečně kotví izolant k podkladu. Nedochází k vytváření bodových tepelných mostů. Přikotvit je možné všechny izolanty na bázi EPS-F až do tloušťky 300 mm.

Technologický postup je velmi jednoduchý. Do vsazovacího přístroje se nejprve vloží páskované hřeby a po zavření zásobníku se zasune do předepsaného otvoru pásek s prachovými nábojkami. Lepicí kotva Baumit StarTrack X1 se poté nasadí na čelo přístroje. Po jeho přitlačení ke zdi a zmáčknutí spouště je kotva s vystřeleným hřebem osazena.

Pro rozmístění lepicích kotev u objektů do výšky 8 m od úrovně terénu lze použít 6 ks/m2 (rastr 400 x 400 mm). Pro objekty do výšky 15 m je předepsáno 8 ks/m2 (rastr 300 x 400 mm) a pro objekty do výšky 25 m lze použít 10 ks/m2 (rastr 250 x 400 mm).

Při samotném lepení izolačních desek se používá vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota Baumit openContact. Pro dosažení maximální přídržnosti zateplovacích desek k podkladu zachováváme v technologickém postupu systém nanesení okrajového pásu a tří středových terčů lepicí stěrky na izolační desku tak, aby při jejím lepení způsobem „čerstvé do čerstvého“ byla výsledná plocha slepu min. 40 %.

S lepicí kotvou se vrtání hmoždinek u zateplovacích systémů pro betonové konstrukce stává minulostí.

text Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.